Bonus malus rendszer

A 19/2009. (X. 9.) PM rendelet által szabályozott bonus malus rendszer, mely a személygépkocsikon túl, motorkerékpárokra, autóbuszokra, tehergépkocsikra, vontatókra, valamint mezőgazdasági vontatókra is kiterjed, elsősorban a kötelező biztosításhoz kötődik, úgyis, mint a kötelező biztosítás díj egyik fő-fő meghatározója. Biztosítónk a kármentesen levezetett időszakok és az általunk okozott károk mérlegét megvonva sorol be bennünket a létező bonus-malus osztályok valamelyikébe, és ez alapján kalkulálja ki, adott évre, milyen tarifájú kötelezőre számíthatunk.

A Casco biztosításoknál csak úgynevezett bonus-rendszer létezik, mely értelmében a biztosítók többé-kevésbé egységesen szintén 10 fokozató bonus skálában gondolkodnak, és a balesetet, kárt nem okozó vezetőket bonusokkal jutalmazzák, míg a malusok osztogatása, amint az a kötelezőnél károkozás esetében fennáll, a Casco esetében nem működik.

A bonus malus rendszer értelmében minden friss jogosítvánnyal bíró, kezdő vezető, akárcsak az életben, tisztalappal, vagyis A00-ás besorolással indul. Az A00-ás bonus malus osztály egyben a kötelező biztosítás díját úgy befolyásolja, hogy ilyenkor pontosan az alapdíj összegét kell megfizetnünk.

A bonus malus rendszer ezen kívül 10 megszerezhető bonus osztályt (B01-10) és 4 malus (M01-M04) osztályt tartalmaz. A kármentes vezetést a biztosító bonusokkal honorálja, évente eggyel, míg károkozás esetén malusokat gyűjtünk, amik addig megszerzett kedvezményeinket csökkenthetik, a következő évi kötelezőnk díját akár duplájára is emelhetik, ha a megfigyelési időszak során elérjük a legrosszabb, M04-es malus fokozatot.

Míg a megfigyelési időszakban okozott károk személygépjármű és motorkerékpár esetében duplán negatívan számítanak, azaz a baleset, kár okozója két malus fokozatot csúszik vissza a bonus malus rendszerben, addig a bonus malus rendszer által szabályozott többi gépjármű esetében a károkozás csupán egy fokozat visszalépést jelent.

Fontos tudnunk, hogy a bonus malus rendszer nem gépkocsinkhoz vagy egyéb gépjárművünhöz, csakis hozzánk, a biztosított személyhez kötődik. Így ha más vezeti a kocsinkat és kárt okoz, akkor az a mi bonus malus besorolásunkat veszélyezteti. Ez alól csak az az eset képez kivételt, amikor ellopják az autónkat és úgy okoznak vele kárt. Ezesetben viszont rendelkeznünk kell érvényes rendőrségi feljelentéssel is, mellyel bizonyítni tudjuk, hogy a felelősség valóban nem minket terhel.

Ugyanígy, ha eladjuk a kocsinkat, a bonus malus rendszernek a működését meghatározó jogszabály szerint, az új tulajdonos a slusszkulccsal együtt nem szerzi meg automatikusan bonus malus besorolásunkat is. Azt két évig, ha hasonló kategóriájú gépjárműre kötjük meg kötelezőnket, mi vihetjük tovább, még akkor is, ha közben kötelező váltás is történik.

A bonus malus rendszernek a működésében hatalmas szereppel bíró megfigyelési időszak mindig az érvényes biztosítási évet megelőző év július 1-jétől a rákövetkező esztendő, vagyis a tulajdonképpeni tárgyév június 30-áig terjed.

Bonus fokozatunk nemcsak kármentes vezetés esetén emelkedhet, de egyes biztosítóknál akár akkor is, ha a megfigyelési időszak során kárt okozunk ugyan, de a károsultat megillető kártérítési összeget hajlandóak vagyunk szabad akaratunkból befizetni biztosítónknak a kifizetést követő 60 napon belül. Ilyenkor egy fokozattal javulhat bonus malus besorolásunk. Más biztosítóknál pedig a magunkra vállalt díj befizetésével azt érhetjük el, hogy bonus besorolásunkat változatlan formájában őrizhetjük meg.

Az új kötelező biztosítás bevezetése némiképp a bonus malus rendszerre vonatkozó szabályokat is átalakította. Így a biztosító a kártörténeti igazolásunk megérkezéséig – melyet egyik biztosítónak kell a másiktól beszereznie – köteles bemondásunk alapján elfogadni bonus malus fokozatunkat. Illetve, ha nem fizetjük be a kötelező díját, bonus fokozatunkat akkor sem veszítjük el.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek