Bonus malus számítás

A bonus malus rendszer fogalma bizonyára ismerős minden gépkocsi tulajdonos előtt, lévén a bonus malus besorolás igen fontos szereppel bír abban, hogy alakul éves kötelező biztosításunk díja. A bonus malus számítást, hogy épp, melyik bonus malus kategóriába tartozunk, mindig az befolyásolja, hogy az úgynevezett megfigyelési időszak során, okoztunk-e kárt másoknak. Ha a megfigyelési időszak során sikerül károkozás nélkül, biztonságosan vezetni gépkocsinkat, bonus malus besorolásunk is csak javára változik. Ha viszont kárt okozunk másoknak, akkor bonus malus fokozatunk is romlik. A bonus malus számítás úgy történik, hogy az előző biztosításunk bonus malus besorolása képezi azt a kiinduló értéket, osztályt, amit ront a megfigyelési időszak során okozott károk száma. Új gépjármű esetén mindig tiszta lappal, nulláról indulunk.

A károkat a biztosítók táblázatokba szokták foglalni, külön meghatározzák a károsztályokat személygépkocsi és motorkerékpár, illetve tehergépjármű és busz esetén. A gépkocsikra vonatkozó károk számát nullától négyig számítják, az utolsó csoportba rangsorolnak akkor is, ha négynél több kárt okoztunk. Ekkor a kiinduló bonus malus fokozatunk négy malussal romlik. A malusok mindig a következő év kötelező biztosítási díjának összegét emelik a bonus malus számításnak az értelmében. A malus egyfajta pótdíj tehát, mellyel a biztosító azért büntet minket, mert a biztosítási időszakon belül nem vezettünk elég figyelmesen, kárt okoztunk másoknak.

Ha a megfigyelési időszak során nem okozunk kárt, akkor a biztosító jutalmaz, vagyis honorálja kármentességünket. Ekkor lép életbe a bonus afféle díjkedvezményként, vagyis a következő évben az addig meglévő bonus-malus osztályunk, besorolásunk emelkedni fog egy osztályt a bonus malus számítás értelmében.

A bonus malus számításhoz nem árt tisztában lennünk, olyan alapfogalmak jelentésével, mint a megfigyelési és kárfizetési időszak. Ez mindig az éppen érvényben lévő biztosítási évet két évvel megelőző év július 1-jétől egészen a rákövetkező esztendő június 30-áig terjed.

A bonus malus számításhoz szintén nem árt tudnunk, hogyha például kocsinkat kölcsön adjuk valakinek és az a személy, aki éppen vezeti autónkat, kárt vagy balesetet okoz, akkor az a mi bonus-malus osztályunkat rontja ezzel, lévén az, a szerződésben foglaltak szerint mindig egy személyhez, a biztosítotthoz kötődik. Kivételt képez ez alól, ha valaki ellopta, eltulajdonította kocsinkat és úgy okozott kárt vele, ennek tényét persze bizonyítanunk kell.

A bonus malus rendszer 10 bonus osztályt és 4 malus osztályt tartalmaz. A legkiválóbb bonusfokozatot a B10-es fokozat képviseli, melyet, ha sikerül elérnünk kötelezőnk éves díját akár 50 százalékkal is csökkenthetjük. A legrosszabb malus fokozat az M04, ha a megfigyelési időszakban tehát négyszer vagy négynél többször okoztunk kárt másoknak gondatlan vezetési technikánkkal, stílusunkkal, a következő évben kötelezőnk éves díja akár duplájára is szökhet. Ez mindig az adott biztosítótól függ, melyek maguk határozzák meg az egyes osztályokhoz tartozó díjakat.

Míg egy-egy károkozás során két osztályt csúszunk vissza a bonus-malus skálán, a kármentesen levezetett évek csak egy kategóriajavulást eredményeznek. Kivételt képeznek ez alól a tehergépkocsik és buszok, esetükben, ahogy fenntebb említettük már, egy kár okozása csupán egy kategóriaromlást jelent.

Mivel a bonus-malus fokozatokhoz kapcsolódó díjak biztosítónként eltérhetnek, fontos, hogy a besorolásunkat nyilvántartsák, melyre egy esetleges biztosítóváltás, kötelező váltás esetén lesz szükségünk. Ezt tartalmazza a bonus malus igazolás, más néven kártörténeti igazolás, melyet mindig biztosítónk állít ki. Az új biztosító ebből a dokumentumból tudja leszűrni, milyen vezetők vagyunk, a bonus malus igazolás tehát adott esetben többet árul el rólunk, mint bármely más személyes okmány.

Ezt az igazolást mindig új biztosítónk köteles beszerezni az előzőtől, nekünk csupán annyi a dolgunk, hogy tudomására hozzuk korábbi biztosítónk nevét, és a felmondott biztosítási szerződésünk számát. Be kell mutatnunk továbbá korábbi szerződésünk felmondó levelét, magát a felmondási nyilatkozatot, és a korábbi biztosítási időszakhoz tartozó díjfizetések bizonylatait.

Ha új biztosítóhoz szerződünk, attól tehát még nem változik meg a bonus malus besorolásunk, kivéve, ha biztosításunkat a biztosító díjnemfizetés címén mondja fel. Ha szerződésünk érdekmúlás miatt szűnik meg, akkor bonus osztályunkat átvihetjük másik gépjárműre is.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek