Betörés biztosítás

betörés biztosítás

Lakásbiztosítás kötéskor a betöréses lopások veszélyét nem zárhatjuk ki. Bár az átlagos szintű biztosítás alapvetően minden fontos fedezetet tartalmaz, amelyre egy ingatlantulajdonosnak szüksége van, a betöréses lopás mellett, felelősségbiztosítást, balesetbiztosítást, elemi károkat, üvegtörést, stb…, azért nem árt figyelnünk szerződéskötéskor, ugyanis több biztosítónál is előfordul, hogy a betöréses lopás csak kiegészítő modulként szerepel a papírokban.

A biztosítók a betörés elleni biztosítást csak bizonyos védelmi szint megléte esetén vállalják. A biztosítók különböző kategóriákba sorolják a lakások védelmét, és ehhez igazítják a lopás-rabláskockázati limiteket. Amennyiben nem rendelkezünk a megfelelő védelmi szinttel, a biztosító jogosan tagadja meg a kártérítést A védelem többszintű lehet, mechanikai és elektronikai. A mechanikai védelem: ajtók, ablakok, zárak, rácsok, stb… ugyan nem jelentenek áthatolhatatlan akadályt, de jelentősen meghosszabbíthatják a bűncselekmény időtartamát, így akár el is vehetik a behatoló kedvét. Az elektronikai védelem egyik fajtája a helyi riasztórendszer, ami erős hang- és fényjelzéssel zavarja meg a behatolót. Ennél is hatékonyabb módszer azonban az átjelzős riasztórendszerek kiépítése, melyek nem egy helyi szirénát szólaltatnak meg, közvetlenül a rendőrségen, vagy a beavatkozó vagyonvédelmi cégnél jeleznek. A védelmi rendszer kialakításánál érdemes előnyben részesíteni a MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) által minősített termékeket, ezeket ugyanis szakszerű beépítés esetén, minden biztosító elfogadja, ha rendelkezünk a termék minősítésére vonatkozó tanúsítvánnyal.

A biztosítók általában elvárnak egy minimális mechanikai védelmet ahhoz, hogy az általuk vállalt limitek legalább egy-két milliós biztosítási összegig terjedők legyenek. A minimális mechanikai védelem követelményei: falazat, födém, padozat szilárdsága a minimum 6 cm vastag hagyományos, kisméretű, tömör téglafal védelmi képességével azonos értékű, vagy azt meghaladja, az ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek, a bejárati ajtók zárását legalább 1 db biztonsági zár végezze (Biztonsági zárszerkezetnek minősül a 10 000 variációs lehetőséget meghaladó, minimum 5 csapos hengerzárbetétes zárszerkezet, minimum 6 rotoros mágneszárbetétes zárszerkezet, a MABISZ által minősített lamellás zár, valamint minden egyedileg minősített zár). A lakás vagyonvédelménél fontos tudni, hogy csak a káridőponti védelem számít!

Ha mégis kár érne bennünket, az észlelésétől számított két napon belül kötelesek vagyunk azt a biztosító felé jelezni. Ahhoz, hogy a biztosító fizessen, a betöréses lopást, rablást, kifosztást a rendőrségen is jelentenünk kell. A biztosítók köteleznek minket arra is, hogy az esetlegesen károsodott vagyontárgyakon öt napig csak kárenyhítést végezzünk.A biztosítók úgynevezett újértéken térítenek, azaz az újjáépítési költséget, vagy az újrabeszerzési értéket utalják a károsultnak. Javíttatás esetén a javítási költségek irányadók a biztosítók számára. Feltétlenül szükség van a betöréses lopás, illetve a rablás és kifosztás károknál nyomozást megszüntető rendőrségi határozatra, ügyészségi vádemelési javaslatra, vagy bírósági végzésre.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek