Biztosítás tipp

biztosítás tipp

Alkusz biztosító

Még az 1990-es években, születésük pillanatában senki sem gondolta, milyen karriert futnak majd be az alkusz biztosítók, mára, a 21. század hajnalán, az internet előretörésével az alkusz biztosítók száma, mely jelenleg eléri a 350-400-as értéket, és elismertsége is megnövekedett. Aki gyorsan szeretne biztosítást kötni, úgy, hogy közben lépést tart a biztosítási piac alakulásával, annak legfrissebb újdonságaival, és így nem marad le az árban és szolgáltatásban is legkedvezőbb biztosítási ajánlatokról, annak jó alternatívát kínál egy megfelelő alkusz biztosító.


Érdekmúlás

Biztosítónk nemcsak abban az esetben mondhatja fel velünk az új kötelező biztosítás megkötésére vonatkozó szerződést, ha esetünkben a biztosítás nem fizetése'>kötelező biztosítás nem fizetése, vagy ezzel együtt a fedezetlenségi díj meg nem fizetése áll fenn, de akkor is, ha gépkocsinkat, melyre az adott biztosítási szerződést megkötöttük, a hatályos szerződés érvényességi idejének keretében, új tulajdonosnak adjuk el. Ilyenkor a biztosító nem díjnemfizetésre hivatkozva, hanem érdekmúlásra hivatkozva mondja fel szerződésünket.


Biztosítási évforduló

Bár az új kötelező biztosítás bevezetésével a kötelező gépjármű biztosításra vonatkozó biztosítási évforduló a 2010-ben hatályba lépő törvénymódosítás miatt megváltozott - utóbbi értelmében tehát nem a korábbi, egységes biztosítási évforduló vonatkozik minden gépjármű tulajdonosra -,fontos tudnunk azonban, hogy a biztosítási évforduló egy olyan lényeges dátum, mely nemcsak a kötelező biztosításnál, szinte majd minden biztosítástípus esetében, legyen szó akár határozott, akár határozatlan idejű, akár élet-, akár lakásbiztosításról, kiemelt jelentőséggel bír. A biztosítási évforduló a biztosítási szerződések egyik igen sarkalatos pontja, már csak azért is, mert az érvényben lévő biztosítási szerződések módosítására, kötelezőnél az esetleges kötelező váltás lehetőségére, éppen a biztosítási évfordulónknak a dátuma nyújt esélyt.


Biztosítási törvény

A biztosítási szakmában dolgozók, illetve a biztosítási szaknyelv szerint csak bit-nek becézett biztosítási törvény, mely 2003-ban látta meg a napvilágot a nevezett év 60. törvényeként magát a biztosítók működését és tevékenységét hivatott szabályozni. A hivatalosan 2003. évi LX. biztosítási törvénynek nevezett törvény az uniós normáknak megfelelően került kialakításra, többek közt szerepe az, hogy a biztosítók leendő ügyfelei jobban bízzanak magában a biztosítás intézményében és a biztosítási tevékenységre szakosodott biztosító társaságokban egyként. De a biztosítási törvény ugyanígy kezeskedik arról is, hogy a biztosítók szerepe fokozatosan erősödhessen, hogy a biztosítási piac szereplői közül senki se kerülhessen jogszerűtlenül versenyelőnybe, és így tovább és tovább.


Biztosító váltás

Legyen szó bármilyen biztosítástípusról, a lakásbiztosítástól a kötelezőn, cascón át a munkanélküliség biztosításig bezárólag, a biztosító váltásnak majd minden esetben létjogosultsága lehet. Egy-egy jól működő alkusz biztosító a megmondhatója, évről-évre mennyi új biztosítási termék jelenik meg a biztosítási piacon, mennyi új konstrukció vagy komplett csomag, melynek feltételei, szolgáltatásai, fedezetei, vagy díjszabása meglévő biztosításunknál sokkal kedvezőbb lehet. Egyes biztosítástípusok, így például a lakás- és otthonbiztosítások különösen megkívánják, hogy időről-időre felülvizsgáljuk meglévő szerződésünket, és ha kell, a biztosító váltás intézménye mellett határozzunk, már csak azért is, nehogy értékeink, ingatlanunk alulbiztosítottá váljon.


Biztosított vagyontárgyak

Lakásbiztosítás esetén biztosíthatjuk magát az épületet, az ingatlant, illetve annak "tartozékait", az ingóságokat. Ingóságbiztosításon belül a biztosítók két főbb csoportot szoktak elkülöníteni: a különleges értéket képviselő tárgyakét (nemesfémek, képzőművészeti alkotások, szőrmék, kézi csomózású szőnyegek, gyűjtemények, antik tárgyak) illetve a háztartási ingóságokét. Léteznek olyan biztosítótársaságok, melyek a nagy értékű háztartási ingóságokat (audio rendszert, házimozi rendszert, számítógépet) külön csoportban kezelik.


Bonus malus

A bonus malus rendszert a 19/2009. (X. 9.) PM rendelet szabályozza évek óta. A rendszer lényege és célja, hogy díjkedvezménnyel honorálja a balesetmentes vezetést, ill. pótdíjazza, ha balesetet okoz valaki.

A bonus malus besorolás: B(onus)10-B9-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-A0-M(alus)1-M2-M3-M4.


Fedezetlenségi díj

A 2011-es évben megjelent új kötelező biztosítás kategóriájának bevezetése mellett a fedezetlenségi díj is egy olyan új fogalom, mellyel a gépjármű tulajdonosoknak meg kellett ismerkedniük az új esztendőben. Bár maga a fogalom elnevezése különbözik az eddig használttól, a fedezetlenségi díj intézménye senki előtt sem ismeretlen. 2010. januárjától ugyanis a fedezetlenségi díj a szabatos kifejezése a korábban elmaradt díjnak nevezett fogalomnak.


Flottabiztosítás

Flotta biztosítás keretében beszélhetünk egyfelől gépjármű kötelező felelősségbiztosításról, másfelől casco biztosításról is. Akár kötelező flotta biztosítást, akár casco flotta biztosítást szeretnénk kötni, mindenesetben legalább öt gépjárművel kell rendelkeznünk, melyekre biztosítást kötünk. Fontos továbbá, hogy mind az öt gépjármű azonos üzembentartóval, vagy tulajdonossal bírjon, melyet a forgalmi engedély alapján kell igazolni. A flotta biztosítást kötő szerződő fél csak jogi személy, illetve egyéni vállalkozó lehet. A biztosítók és az alkusz cégek a flotta biztosítás díjait ugyanúgy évről-évre kötelesek ügyfeleik tudomására hozni, mint ahogy azt teszik az egyéb biztosításokkal kapcsolatban.


Gazdasági totálkár

A totálkár című cikkünkben említettük már, hogy a totálkárnak két fajtája létezik, az úgynevezett műszaki totálkár és a gazdasági totálkár. Míg műszaki totálkár esetében a gépjárművet olyan szintű kár érheti, teljesen összetörik, hogy már nem lehet megjavítani, a gazdasági totálkár esetében arról van szó, hogy a gépkocsit bár még meg lehetne javítani, annak felmerülő költségei többe kerülnének, semhogy a gépjármű megérné a helyrehozatal árát.


Gépjármű biztosítás

Ha a gépjármű tulajdonosok azt a kifejezést hallják, gépjármű biztosítás, a legtöbbjüknek kapásból a kötelező biztosítás jut eszébe, mellyel az érvényes jogszabályok szerint, minden gépjármű tulajdonosnak kötelezően rendelkeznie kell. Pedig a gépjármű biztosítás fogalmát a kötelezővel még korántsem merítettük ki, bár sokan hajlamosak megfeledkezni róla, a casco biztosítást is ide, a gépjármű biztosítások körébe kell sorolni. Arról már nem is beszélve, hogy a casco biztosításnak ráadásul számtalan változata létezik, a majd minden kártípusra fedezetet vállaló teljeskörű cascótól a csupán lopás-, vagy töréskárokra vonatkozó részleges cascókig bezárólag.


Gépjármű kárbejelentés határideje

A kárrendezés menete során kulcsszerepet játszó kárbejelentés, nemcsak hogy speciális dokumentumokat (kárbejelentő, gépjármű kárbejelentő lap) igényel részünkről, ha kártérítési összegért folyamodunk biztosítónkhoz a minket ért károk rendezése miatt, néhány határidőt is be kell tartanunk, ha azt szeretnénk, hogy szolgáltatónk érdemben foglalkozzon velünk. Ilyen határidő magának a kárigénynek a bejelentése, de a kár helyszínét, gépkocsi esetén a károsodott járművet is bizonyos ideig változatlan állapotában kell fenntartanunk, illetve a kárigények elévülésének is van határideje. Nézzük ezeket sorban!


Gépjármű kárfelvétel

Az online kötelező biztosítás kötés, melyre rendszerint a biztosítási évforduló és sok esetben épp egy esetleges kötelező váltás szolgáltatja az apropót, illetve az online kötelező biztosítás kalkulátor működési elvének bemutatásakor, ejtettük már néhány szót az ezen szolgáltatásokat működtető alkuszcégekről. A gépjármű kárfelvétel, a kárrendezés procedúrája is sokszor épp ilyen közvetítő, alkusz cégeken keresztül történik, akik magának a kárnak a bejelentésétől gépkocsink javításának intézéséig a tulajdonképpeni kárrendezés minden kulcsmozzanatának intézését magukra vállalják helyettünk.


Gépjármű kárrendezés

A gépjármű kárrendezés valójában már akkor megkezdődik, amikor a baleset megtörténik, ott a helyszínen. Ugyanis van néhány dolog, amit tudnunk illetve intéznünk kell ott rögtön, hogy utána a „valódi” kárrendezésnél ne legyenek gondjaink a biztosítóval.
Az első és legfontosabb: a gépjármű kötelező biztosítás a másnak okozott kárra térít. Vagyis ha mi vagyunk a károkozók (a „hibásak”), akkor helyettünk fizet, ha mi vagyunk a károsultak (a „szenvedő alanyok”), akkor a másik fél gépjármű kötelező biztosítása fog nekünk fizetni.


Gépjármű kárrendezés menete

Ahogy azt már maga a kifejezés, a gépjármű kárrendezés menete is sugallja, a kárrendezés, legyen az akár CASCO kárrendezés, akár totálkár rendezés, egy többlépcsős, összetett folyamat. A kárbejelentéstől számítva, mely szintén speciális dokumentumokat (gépjármű kárbejelentő lap) igényel, hosszú út vezet el odáig, míg a gépjármű kárrendezés menete a maga teljességében lezajlik, végeredményeként pedig a biztosító hajlandó megtéríteni számunkra a kártérítés összegét.


Indexálás

Az indexálás fogalma sarkalatos pontja a biztosítási szerződéseknek, legyen szó akár lakásbiztosításról, akár kötelezőről, de a vagyonbiztosítás sem lehet meg nélküle. Az indexálás során sok ügyfél csak azt tapasztalja közvetlenül, saját bőrén és pénztárcáján, hogy a biztosítás díja megemelkedett, de azzal viszonylag már kevesen vannak tisztában, erre miért is van tulajdonképpen szükség.


Kárbejelentés

A kárbejelentés procedúrája, legyen szó akár lakásbiztosításról, akár élet-, utas-, vagyonbiztosításról, vagy éppen kötelező biztosításról, netán casco kárbejelentésről minden esetben a káresemény bejelentésével kezdődik, melyet a biztosító által kért dokumentumok, az úgynevezett kárbejelentő benyújtásával tehetünk meg, számos biztosító esetében akár elektronikus úton is az online kárbejelentés folyamán.


Kárbejelentés határideje

Ahhoz, hogy a kárrendezés hosszú folyamatát egyáltalán beindítsuk, mely végén aztán, ha minden előírást betartottunk és a biztosítónk is jogosnak ítéli meg igényünket magát a kártérítési összeget is megkaphatjuk, kárunkat mindenképp be kell jelentenünk biztosítónknak. A kárrendezés menete a kárbejelentés mozzanatával veszi kezdetét minden biztosítástípusnál, legyen szó, akár kötelező biztosításról, cascóról, lakásbiztosításról, balesetbiztosításról, utasbiztosításról és persze ez alól az új kötelező biztosítás sem képez kivételt. A kárbejelentés azonban nemcsak megfelelő, sok esetben online letölthető dokumentumok, formanyomtatványok kitöltését és leadását igényli részünkről. A kárbejelentésnek határideje is van, ez szakszóval a kárbejelentés határideje. Ha kárunkat nem a kárbejelentési határidőn belül tudatjuk biztosítónkkal sokszor a minket máskülönben jogosan megillető kártérítési összegről is lemondhatunk.


Kárfelvétel

kárfelvétel

A kárfelvétel a kárrendezés menete során válik fontossá, annak egyik igen lényeges és meghatározó mozzanata, lévén, hogy a biztosító a kárfelvétel során állapítja meg a minket érintő kártérítési összeg nagyságát is. Kötelező biztosítás esetében a kárfelvétel során a kárszakértő úgynevezett kárszakértői jegyzőkönyvben rögzíti gépjárművünk sérüléseit, illetve ekkor, a kárfelvétel során állapítja meg azt is, gépjárművünk nem lett-e totálkár, gazdasági totálkár áldozata. A kárszakértő mindenkor a jegyzőkönyvben tünteti fel, gazdaságosan javítható, vagy gazdaságon nem javítható-e gépjárművünk. Természetesen a kárfelvétel kérdése minden biztosítástípusnál érvényes, akár lakásbiztosításról, akár cascóról, vagy utasbiztosításról beszélünk. Ami közös ezekben, hogy a kárfelvételhez minden esetben szükség van bizonyos dokumentumok bemutatására, melyek biztosítástípustól függően változnak.


Kárrendezés

A kárrendezés egyik speciális alesetét, a kötelező biztosítás kárrendezés mely kifejezetten a gépjárművekre vonatkozik, már alaposan kiveséztük. A kárrendezés fogalma viszont nemcsak a kötelező biztosításhoz kötődik szervesen, kárrendezésre sor kerülhet lakás-, utas-, illetve személyi biztosítás esetében is. Utóbbi hatóköre kiterjed az állam által finanszírozott gyermek és ifjúsági balesetbiztosításra is.


Kárrendezés menete

Legyen szó akár kötelező biztosításról, akár cascóról, lakás-, élet vagy utas-, esetleg balesetbiztosításról a kárrendezésnek minden biztosítótípusnál megvan a maga, hasonló forgatókönyv szerint felépülő menete, mely a kárbejelentés mozzanatával kezdődik és pozitív esetben a kártérítési összeg kiutalásával, kifizetésével ér véget. Rosszabb esetben kárigényünket jogtalannak is ítélhetik, annak elévülése miatt.


Kárszakértő

A kárfelvétel, a kárrendezés procedúrájának ismertetésekor ejtettünk már néhány szót magáról a kárszakértőről is, akinek szakértelme nem merül ki a nekünk okozott kár, károk megállapításában, magában a kárfelmérésben. A mögötte álló kárrendezésre specializálódott cég közbenjárásával kész hathatós segítséget nyújtani abban is, hogy a kárbejelentés megkezdésétől kárunk rendezéséig a lehető legkevesebb idő teljen el, és a várható kártérítési összeg érvényes biztosításunk értelmében a lehető legmagasabb legyen.


Kötelező 2010, Kötelező Biztosítás 2010-ben

A kötelező felelősségbiztosítást, kgfb-t, mint azt neve is mutatja, mindenkinek meg kell kötnie, aki gépjárművel, személy-, vagy teherautóval, motorkerékpárral vagy robogóval rendelkezik, nélküle ugyanis nem vehetünk részt a közúti forgalomban. A felelősségbiztosítást kormányrendelet szabályozza, alapvető célja, hogy megtérítse helyettünk a másoknak okozott károkat.


Közlekedési baleset

A közlekedési baleset sokszor elkerülhetetlenek. Mindez lehet az Ön hibájából, de sokszor a másikfél közlekedési hibájából adódik. Egy kisebb koccanás is járhat nagyobb értékű kárral, de rosszabb esetben történhet személyi sérülés is. Mi a teendő közlekedési baleset esetén? Kell-e rendőrséget értesíteni? Milyen fontos teendők vannak a kárbejelentővel és mit kell tenni baleset után?


Kockázatviselés

A kockázatviselés sarkalatos pontja egy biztosítási szerződésnek, mely elsősorban kár esetén, ha gépjárművünkkel történik baj a kárrendezés, kárfelvétel kapcsán kerülhet előtérbe. Ha nem tarjuk észbe, nem figyelünk eléggé a kockázatviselés kezdetét jelző időpontra, mely nem minden esetben esik egybe a biztosítási szerződés tényleges létrejöttével, ugyanis könnyen pórul járhatunk. Pénz híján maradhatunk, mert nem leszünk jogosultak a kártérítési összegre, illetve adott esetben a biztosító akár szerződést is bonthat velünk.


Nem vagyoni kártérítés

A vagyoni kártérítés mellett létezik úgynevezett nem vagyoni kártérítés is, mely máig igen ingoványos alapokon nyugszik. Mivel a nem vagyoni kártérítés Magyarországon főként a személyiségi jogokat hivatott védeni, és egy-egy nem vagyoni kártérítésre irányuló peres eljárás nagymértékben eltérhet egymástól, egységes bírói gyakorlat nem igen alakult ki ezekben az esetekben.


Totálkár

A biztosítók a totálkár fogalma alatt kétféle totálkárról beszélnek. Megkülönböztetik egymástól az úgynevezett műszaki totálkárt és a gazdasági totálkárt. A műszaki totálkár kifejezés azt jelenti, hogy a gépjárművet olyan szintű kár érte, teljesen összetört, hogy már nem lehet megjavítani, míg gazdasági totálkár esetében arról van szó, hogy a gépkocsit bár még meg lehetne javítani, az esetleges javítási költségek többe kerülnének, semhogy a gépjármű megérné a helyrehozatal árát.


Utasbiztosítás Európai Unióban

Utasbiztosítás – Európai Unió Bár az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál kiváltott uniós tb-kártya a magyar állampolgároknak az Európai Unió tagországaiban, társadalombiztosítási alapon egyazon ellátásokat biztosítja, akár a nevezett ország polgárainak, ez az utasbiztosításokat mégsem helyettesítheti. Bevett gyakorlat az unió országaiban, hogy bizonyos összeget a társadalombiztosítási alapon járó biztosításokért is fizetnünk kell. Az adott ország különböző régióiban és tartományaiban a szolgáltatások is eltérőek lehetnek.


Utasbiztosítás Horvátország

Horvát és magyar szakemberek szerint sem érdemes uniós tb-kártya és külön utasbiztosítás nélkül elindulni az Adriára. Noha a hatályba lépett magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény szerint a hazánkban egészségügyi szolgáltatásban részesülő személyek; a biztosítottak, nyugdíjasok és kiskorúak horvátországi nyaralásuk idején egyazon feltételekkel jogosultak a sürgősségi ellátásokra, akár a horvát biztosítottak, a szükséges ellátások nem tartoznak ezek körébe.


Vagyoni kár

vagyoni kár

Vagyoni kárnak a jog azt nevezi, amikor a veszteség vagyonunkban következik be, például beázik a lakásunk, egy baleset során totálkárosra törik az autónkat, stb… Vagyoni kárral a biztosítás típusok számtalan válfajában találkozhatunk, vagyoni kárunk keletkezhet mezőgazdasági biztosítás, vagyonbiztosítás, otthon biztosítás, online lakásbiztosítás, műszaki biztosítás esetében, de szintén vagyoni kárunk keletkezhet a kötelező gépjármű biztosításnál és a casco biztosításnál is.


Vagyoni kártérítés

A vagyoni kártérítés akkor válik esedékessé, ha vagyoni kárunk keletkezik. Vagyoni kár akkor ér bennünket, ha a veszteség vagyonunkat érinti, például egy csőtörés következtében lakásunk beázik, vagy motorunkat törjük ripityára egy ütközés során. Vagyoni kártérítésre számtalan esetben sor kerülhet, az egyes biztosítás típusok közül vagyoni kártérítés lehet a vonzata a kötelező gépjármű biztosításnak és a CASCO-nak, de szintén vagyoni kártérítésre kerül sor, egy érvényben lévő otthon biztosítás, vagyonbiztosítás, vagy éppen online lakásbiztosítás terhére, fedezetére, ha vagyoni kárunk azokban a tárgyakban, értékekben keletkezik, melyeket az éppen szóban forgó biztosítás véd.


Vagyontárgy

vagyontárgy

A vagyontárgy fogalma leggyakrabban az otthon biztosítás, vagy a lakásbiztosítás, online lakásbiztosítás kapcsán kerül előtérbe. A biztosítási szerződés megkötésekor ugyanis nem csupán ingatlanunkat, magát az épületet mint vagyontárgyat biztosítjuk, de a benne felelhető ingóságokat is, melyek szintén a vagyontárgy általános meghatározása alá esnek.


Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek