Biztosítási évforduló

biztosítási évforduló

Bár az új kötelező biztosítás bevezetésével a kötelező gépjármű biztosításra vonatkozó biztosítási évforduló a 2010-ben hatályba lépő törvénymódosítás miatt megváltozott - utóbbi értelmében tehát nem a korábbi, egységes biztosítási évforduló vonatkozik minden gépjármű tulajdonosra -,fontos tudnunk azonban, hogy a biztosítási évforduló egy olyan lényeges dátum, mely nemcsak a kötelező biztosításnál, szinte majd minden biztosítástípus esetében, legyen szó akár határozott, akár határozatlan idejű, akár élet-, akár lakásbiztosításról, kiemelt jelentőséggel bír. A biztosítási évforduló a biztosítási szerződések egyik igen sarkalatos pontja, már csak azért is, mert az érvényben lévő biztosítási szerződések módosítására, kötelezőnél az esetleges kötelező váltás lehetőségére, éppen a biztosítási évfordulónknak a dátuma nyújt esélyt.

A biztosítási évforduló majd minden biztosítás esetében azzal a nappal egyezik meg, amikor szerződésünket megkötöttük, azt aláírásunkkal hitelesítettük, és a futamidőben éppen egy év telt el. Minden rákövetkező évben erre a napra esik majd biztosítási évfordulónk.

Míg a gépjármű kötelező biztosítás esetében, ahogy a bevezetőben is említettük ezen a napon nyílik lehetőségünk például a kötelező váltásra, addig az életbiztosítások esetében ez a nap, a biztosítási évforduló nyújt lehetőséget a szerződés indexálására. De a biztosításváltás intézmények lehetőségével az életbiztosítások esetében is ezen a napon, a biztosítási évfordulón élhetünk.

A vegyes életbiztosítások esetében a biztosítási évfordulóhoz kötődik a biztosítási esemény fogalma is, mely azt jelenti, hogy a biztosított még megérte az ötödik, vagy saját választása alapján a tizedik, illetve minden esetben a tizenötödik biztosítási évfordulóját is. Ez természetesen magába foglalja azt a kitételt is, hogy a szerződő fél ezideig lojális volt biztosítójával és nem váltott másik életbiztosításra menetközben, amikor azt biztosítási évfordulója lehetővé tette volna számára.

A kötelezőknél érvénybe lépő új biztosítási évforduló, mely azokra vonatkozik, akik 2010. január 1-e után vásároltak új, vagy használt gépjárművet, tulajdonképp a többi biztosítástípusnál érvényben lévő biztosítási évfordulóhoz vált hasonlatossá. Hiszen azoknál, akikre vonatkozik, a biztosítási évforduló a szerződésük megkötésének, a kockázatviselés kezdetének napjától datálódik.

A biztosítási évforduló nemcsak az esetleges biztosítóváltás miatt olyan fontos, de azért is, mert a vagyonbiztosítások és a kötelezőbiztosítás esetében is ezen a napon lehet felmondani az érvényes szerződéseket. Ne feledjük, írásbeli felmondásunkat minden esetben a biztosítási évfordulónknál harminc nappal korábban biztosítónk tudomására kell hozni!

A Casco biztosításokra kétféle biztosítási évforduló vonatkozik, egyfelől van a naptári biztosítási évforduló, mely maradt a kötelező biztosításoknál korábban szintén általánosan érvényben lévő január elseje, másfelől létezik az úgynevezett kockázati biztosítási évforduló is, mely a biztosítási szerződésünk aláírásától datálódik, vagyis a szerződés megkötésétől számított egy évet követően van a biztosítási évfordulónk. A Casco biztosítások felmondási határideje szintén a biztosítási évfordulót megelőző harmincadik naptári napra esik.

A határozatlan idejű lakásbiztosítások felmondásának esetében szintén ez a 30 napos határidő van érvényben, melyet a lakásbiztosítás biztosítási évfordulójából kalkulálhatunk ki.

Hovatovább a biztosítási évfordulónak a biztosító váltás idejének és a szerződés felmondási idejének meghatározása mellett még az értékkövetésben, a díjfizetési ütemmel kapcsolatos esetleges módosításokban, így a kötelező biztosítás díj ütemezésében is hangsúlyos szerepe van.

A biztosítási évforduló biztosítási kötvényünkön minden esetben fel van tüntetve, érdemes megjegyezni! Egy jó biztosítóváltással ugyanis, főleg a casco és a kötelező biztosítás esetében, jelentős összegeket takaríthatunk meg, feltéve, hogy nem feledkezünk el biztosítási évfordulónk időpontjáról és megragadva az ajánlatott idejében élünk a felkínált lehetőséggel!

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek