Biztosítások

biztosítások

A különféle biztosításokat, melyekkel ma a magyar biztosítási piac jelenlegi állása szerint szinte Dunát lehetne rekeszteni, az elfogadott biztosítási gyakorlat szerint, leginkább két fő csoportra szokták osztani. A csoportosítását rendszerint úgy végzik, hogy megnézik, az adott biztosítás vagyontárgyainkhoz kötődik-e, vagyis anyagi javainkkal vagy pedig tulajdon személyünkkel kapcsolatos-e. Ez alapján beszélhetünk egyfelől vagyonbiztosításokról és személyhez fűződő biztosításokról, amilyen például egy életbiztosítás lehet. Ezt a szembenállást gyakran úgyis megfogalmazzák egyszerűbben, hogy a biztosítások közt vannak az életbiztosítások és vannak az életbiztosításnak nem minősíthető biztosítások. Utóbbi kategóriába tartozik szinte minden biztosítás a lakás-, otthonbiztosítástól a cascón át a kötelezőig bezárólag.

Utóbbiak rokon vonása még, hogy az adott biztosítás díját a legritkább esetben szoktuk előre, éves összegben kifizetni, inkább a havi, negyedéves illetve féléves fizetési konstrukciójú mellett döntünk a biztosítási szerződés aláírásakor. Ezért ezeket szaknyelven folyamatos díjas biztosításoknak is nevezik, szemben az egyszeri díjasakkal, például a különféle utasbiztosítások sorolhatók ebbe a kategóriába, ahol viszont a biztosítási díjat, ha tetszik, ha nem, kénytelenek vagyunk a szerződéskötés pillanatában egy összegben kifizetni az általunk választott biztosítótársaságnak.

Az életbiztosításokat a fennebb felsorolt biztosítástípusoktól az is megkülönbözteti, hogy míg előbbiek kockázati jellegűek, vagyis befizetett pénzükért cserébe csak akkor számíthatunk a biztosító segítségére, szolgálatára, az általa fizetett kártérítési összegre, ha a káresemény, ami ellen például lakásunkat biztosítottuk, bekövetkezik, az életbiztosításokat tőkegyűjtő biztosításoknak nevezik. Az életbiztosítások közt ma már szép számmal találunk úgynevezett unit linked életbiztosításokat is, melyekkel akár, ha hajlandóak vagyunk bevállalni a nagyobb kockázatot, busásan meg is fialtathatjuk az általunk biztosítási kötvénybe befektetett összeget.

Bár a biztosítók a vagyonbiztosításokon belül említik általában a kötelező biztosítást, a baleset és betegségbiztosítást, valamint az utasbiztosításokat is, ezeknek mégis külön figyelmet szentelnek. A kötelező biztosítást például a felelősségbiztosítások tágabb csoportjába utalják, az utasbiztosításokat összetett biztosításoknak nevezik, hiszen jobb esetben magukba foglalhatnak balesetbiztosítási és felelősségbiztosítási modulokat is. Ezeket a fenntebb felsorolt biztosításokat összefoglaló néven pedig személyhez fűződő biztosításoknak is nevezik.

A különböző biztosításokat szokták már a kár típusa szerint is csoportosítani, vagyis aszerint, hogy vagyoni vagy nem vagyoni kártérítést vonnak-e maguk után. Továbbá az úgynevezett kárbiztosításokon kívül az életbiztosításokat nem tekintik ténylegesen kárbiztosításnak, hanem összegbiztosításnak nevezik, mert ezeknél a biztosító, ha máskor, korábban nem is, a szerződés leteltével mindenképp köteles ügyfelének kifizetni a neki járó pénzösszeget, melyet a biztosítási szerződés előír. Kártérítésről viszont a szó tulajdonképpeni értelmében ezeknél a biztosításoknál nem beszélhetünk.

A kárbiztosítások és az összegbiztosítás mellett a biztosítók elkülönítik még a járadékbiztosítások kategóriáját, ide tartozik például a nyugdíjbiztosítás.

CASCO

Míg a kötelező biztosítás megkötése minden gépjármű tulajdonos számára kötelező, addig a CASCO biztosítás megkötéséről mindenki maga határozhat. Míg a kötelező az általunk okozott károkat téríti meg, addig a CASCO biztosítás, akkor fizet részünkre kártérítést, ha a mi gépjárművünkkel, autónkkal, motorunkkal történik valami baj, totálkáros lesz, netán ellopják, vagy netán valaki megrongálja. A CASCO biztosítás minden kártípusra kiterjedő változatát teljeskörű CASCO-nak nevezik, ezen biztosítások közül ez a legköltségesebb biztosítási forma, ugyanakkor hosszútávon talán ez a legkifizetődőbb is, hiszen így lényegesen több kártípus ellen bebiztosíthatjuk magunkat, mintha az olcsóbb díjak reményében csupán egy részleges, esetleg csak lopás vagy törés károkra kiterjedő CASCO biztosítás megkötése mellett határoznánk.


Életbiztosítás

Aki tudatosan készül jövőjére, öreg napjaira, és gyermekei számára is szeretne biztonságos jövőképet biztosítani, az bizonyára komolyabban is elgondolkodott az életbiztosítás kötésén. A biztosítópiacon ma forgalomban lévő életbiztosításokkal, nem túlzás azt állítani, Dunát lehetne rekeszteni. Így aztán alapos utánajárást igényel, kinek melyik életbiztosítás, életbiztosítási forma a legkedvezőbb. Egy-egy csomagban kínált termék például olyan lehetőségeket is magában rejt, hogy feltételei rugalmas átalakíthatósága végett, nagyobb teret enged annak, hogy életbiztosításunkat igazán személyiségünkhöz, életfeltételeinkhez igazítsuk.


Kötelező biztosítás

A kötelező biztosítás révén, akár akarja, akár nem, minden gépjármű tulajdonos kapcsolatba kerül a biztosítókkal és megismerkedik a biztosítási szerződésekkel, lévén a kötelező biztosítás megkötése, ahogy azt neve is mutatja, minden gépjármű tulajdonos számára kötelező, ezt az érvényes jogszabály rögzíti, szemben az opcionálisan választható CASCO biztosítással. Érdemes persze elgondolkodni a két biztosítástípus, a CASCO biztosítás és a kötelező biztosítás együttes kötésén is, és nemcsak azért, mert együttkötés esetén jelentős kedvezményekre számíthatunk, hanem azért is, mert míg a kötelező biztosítás csupán az általunk okozott károkat téríti meg, addig a CASCO akkor is fizet, ha nekünk okoztak kárt, esetleg egy baleset során totálkárossá vált személygépkocsink.


Lakásbiztosítás

Legyen szó az ember első, nehezen megszerzett otthonáról, melyre hosszú éveken át kuporgatott, vagy csak egy bérelt lakásról, ahová élete során felhalmozott vagyontárgyait volt kénytelen bezsúfolni, ahhoz, hogy minden körülmények között biztonságban érezhessük magunkat, elengedhetetlen egy jó lakásbiztosítás. Sokan, utóbbi lehetőségéről nem is sejtenek semmit, pedig a lakásbiztosítás kötésnél, online lakásbiztosítás esetén az alkusz biztosító által működtetett online kalkulátor ezt az opciót is felkínálja. Vagyis lakásbiztosítást nemcsak lakóingatlanunk védelmére köthetünk, biztosíthatjuk kizárólag ingóságainkat és természetesen módunk nyílhat lakásunk és vagyontárgyaink együttes biztosítására is.


Munkanélküli biztosítás

A mai gazdasági helyzetben sokak számára okoz problémát a létbizonytalanság, még azok sem érezhetik magukat tökéletes biztonságban, akik jelenleg rendelkeznek munkahellyel. Közhely, de igaz, hogy mindig, mindenhol, mindenki pótolható, így aztán abszolút nincs garancia arra, hogy akinek ma állása van, annak holnap is lesz. Közbejöhet ráadásul egy nem várt betegség is, ami miatt kénytelenek leszünk feladni pozíciónkat és így velejáró fizetésünknek is búcsút inthetünk, noha a számlákat, hiteltörlesztő részleteinket ennek dacára ugyanúgy hónapról-hónapra törlesztenünk kell. A munkanélküli biztosítás éppen ezekre a kellemetlenségekre kínál fedezetet, megkötésével hosszabb távon is bebiztosíthatjuk magunkat és családunkat.


Utasbiztosítás

Amikor az ember belföldi, külföldi nyaralását tervezgeti, a legtöbbször csak utolsó esetben, vagy még akkor sem jut eszébe elgondolkozni azon, hol, melyik biztosítónál és milyen utasbiztosítást kössön. Az út és a szálloda kiválasztásánál és lefoglalásánál a lehető legkörültekintőbben járunk el, de arra még mindig nem fordítunk elég nagy figyelmet, hogy az utasbiztosítással is így tegyünk. Pedig ahhoz, hogy valóban elengedhessük magunkat egy kisebb- nagyobb utazás, megérdemelt pihenésünk során, bizony egy jó utasbiztosítás is szükséges.


Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek