Bonus malus besorolás

bonus malus besorolás

A bonus malus besorolás, azért kiemelten fontos minden gépjármű tulajdonos esetében, mert alapvetően a bonus malus rendszer által összefogott bonus malus besorolások határozzák meg, kinek-kinek, hogy alakul az éves kötelező biztosítás díja. Egész pontosan attól függ, melyik bonus malus osztályba soroltak bennünket és abban, milyen fokozatot értünk el. A friss jogosítvánnyal rendelkező, kezdő vezetők a bonus malus rendszer szerint mindig az A00 osztályba kerülnek. Azok a tapasztalt gépkocsivezetők, akik korábban már rendelkeztek autóval és kötelező biztosítással, kötelező váltás esetén bonus malus besorolásukat sem vesztik el, hisz korábbi biztosítójuk az általuk elért fokozatról igazoló dokumentumot, ez biztosítói szaknyelven a kárelőzményi igazolás, állít ki, melyet az új biztosító részére megküld.

Utóbbi viszont csak abban az esetben áll fenn, ha szerződésünket nem a biztosítás nem fizetése'>kötelező biztosítás nem fizetése miatt, díjnemfizetésre hivatkozva mondja fel a biztosító. Ha érdekmúlás miatt szűnik meg érvényes kötelezőnk, úgy a két éven belül kötött új biztosítások esetében a régi bonus malus besorolásunkat nem veszítjük el, továbbvihetjük akár új személygépkocsinkra is.

Ha egy gépkocsit már biztosítottunk, és veszünk egy másikat is, amit szintén használni szeretnénk, az új gépkocsira ezesetben nem vihetjük át meglévő bonus malus besorolásunkat, az elért bonus fokozatokat. Az új kocsi ezesetben A00 bonus malus besorolással indul.

Az 1992. óta működő bonus malus rendszer és így maga a bonus malus besorolás is, persze nemcsak személygépjárművekre vonatkozva létezik, már bevezetésének évében valóban így állt a helyzet. A biztosító társaságok csak később, 2001-től terjesztették ki más gépjárművekre (motorkerékpár, autóbusz, tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató) is.

Ezen gépjárműveknél a megfigyelési időszak is, mely során, ha sikerül baleset- és kármentesen vezetnünk, bonus malus besorolásunk egy fokozatot növekszik, ha vétünk a forgalmi szabályok ellen, és másoknak kárt okozunk, gépkocsi vagy motor esetében két osztályt zuhan vissza bonus malus besorolásunk, a többi, fennebb felsorolt gépjármű esetében pedig egyet, csak 2001-ben indult. Magáról a megfigyelési időszakról azért annyit még érdemes minden vezetőnek tudnia, hogy mindig az adott biztosítási évet megelőző évet jelöli.

A bonus malus besorolás alap szintje az A00 kategória, ezenkívül létezik 10 bonus és 4 malus osztály. Ha a pótdíjként is értelmezhető malusokból sokat gyűjtünk be, és elérjük a legalacsonyabb M04-es fokozatot, rossz bonus malus besorolásunk következtében kötelezőnk dupláját is kifizethetjük a következő biztosítási évben. Ha viszont körültekintően és balesetmentesen vezetünk az év során, bonusainkat növeljük, a B10-es fokozat elérésével pedig kötelezőnk díját akár felére is csökkenthetjük. Évente maximum egy osztályt emelkedhet bonus malus besorolásunk, melyhez 9 hónap baleset- és kármentes vezetés szükséges.

Ha kárt okoztunk a megfigyelési időszak során egy kiskapu, kibúvó még mindig akad, amivel addig elért bonus malus besorolásunkat sem sodorjuk veszélybe. Ha a kárt nem a biztosító, hanem mi magunk fizetjük meg a biztosító írásbeli értesítését követően, mely meghatározza a kártérítés összegét, maga a bonus malus besorolás nem kerül veszélybe. Arra, hogy a kártérítés összegét a biztosítónak megfizessük, mely majd eljár helyettünk a kárt elszenvedett tulajdonos irányába, mindössze hat hét áll rendelkezésünkre az értesítés kézhezvételét követően.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek