Bonus malus

A bonus malus rendszert a 19/2009. (X. 9.) PM rendelet szabályozza évek óta. A rendszer lényege és célja, hogy díjkedvezménnyel honorálja a balesetmentes vezetést, ill. pótdíjazza, ha balesetet okoz valaki.

A bonus malus besorolás: B(onus)10-B9-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-A0-M(alus)1-M2-M3-M4.

A bonus malus elsősorban a szerződő személyéhez és részben az adott gépjárműhöz kötődik. Minden gépjármű kategória külön-külön bonus malus osztály, vagyis nem vihetők át egyik fajtáról a másikra (pl ha a gépkocsimon van egy B10-em, és veszek utána egy tehergépkocsit, akkor arra nem vihetem át, az A0-ban indul.) A szerződőhöz (aki lehet az üzembentartó vagy a tulajdonos) annyiban kötődik, hogy ő „gyűjti a piros és a fekete pontokat”. Ez akkor is igaz, ha nem ő vezeti akkor az autót, amikor az kárt okoz. Vagyis a károkozó személyétől függetlenül a kötelező biztosítás szerződőjének besorolásán módosít az okozott kár. A gépjárműhöz pedig úgy köthető, hogy minden egyes gépjárműnek „saját” bonus malus besorolása van, vagyis ha a már meglévő azonos kategóriájú gépjármű mellé veszünk egy másik ugyanolyan kategóriájút, akkor annak A0-ról indul a bonus malus besorolása, attól függetlenül, hogy a korábbi meglévő gépjárműn milyen besorolást értünk el (ez az un. „párhuzamos üzemeltetés” esete). Egyik gépjárműről a másikra csak érdekmúlás esetén (eladás, forgalomból való végleges kivonás, totálkár) lehet átvinni.

A bonus malus rendszer lényege, hogy amikor új gépjármű kerül a nevünkre (tulajdonosként vagy üzembentartóként) először, akkor un. „új belépők” vagyunk, ilyenkor A0-ról indul a besorolás. Minden balesetmentes teljes naptári év után (jan. 1-től dec. 31-ig) 1 fokozatot emelkedik a bonusunk, vagyis következő évben B1 lesz, majd B2, B3 és így tovább B10-ig. Ez díjban kb. 5% kedvezményt jelent fokozatonként, a maximálisan elérhető kedvezmény B10 esetén 50%. Ha 1 balesetet okozunk, akkor 2 fokozatot visszalép a besorolás, ha 2-öt, akkor 4-et, ha 3-at, akkor 6-ot, és ha 4-et, akkor mindenképp a legrosszabb, vagyis a malus 4 (M4) besorolásba kerülünk, ez díjban 100%os pótdíjat jelent.

Lehetőségünk van arra, hogy ne soroljanak át károkozás esetén, úgy, ha megtérítjük mi magunk az okozott kárt. Erről a biztosítónak kell küldenie értesítést, hogy mennyi a kifizetendő kárösszeg és fel kell ajánlania a megtérítését. De ezzel többnyire senki nem szokott élni, mert az esetek legnagyobb részében jóval nagyobb az okozott kár összege, mint a bonus-vesztésből eredő kb 10%-os következő évi díjnövekedés.

A meglévő bonus malus besorolást a biztosító az un. „kártörténeti igazolással” igazolja. Ezt a dokumentumot minden évforduló végén, ill. érdekmúlás esetén kiállítja, és kiküldi az ügyfélnek. Ezen igazolás tartalmazza a szerződő és a gépjármű adatain kívül az előző évi bonus malus besorolást és a lezárt károkozások számát, ami alapján az új biztosító sorolja feljebb vagy lejjebb a szerződőt.

A bonus malus besorolás érdekmúlással megszűnt szerződés esetén két évig vihető tovább egy új gépjárműre.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek