CASCO bónusz

CASCO bónusz

A kötelező biztosítás esetében többé-kevésbé majd mindenki tisztában van a bonus malus rendszer működésével, tudja, hogy a kármentesen levezetett éveket a biztosító bonus fokozatokkal jutalmazza, melyek a biztosítási díj tarifáját csökkentik. Míg a károkozásért pótdíjat szabnak ki, azaz a malusok növekedésével egyre magasabb kötelezőre lehet számítani. A CASCO biztosítás esetében is létezik a CASCO bónusz intézménye, hiszen a balesetmentes vezetést a CASCO biztosítások esetében is honorálják a biztosítók. A CASCO bónusz viszont nem teljesen egyenértékű a kötelező bónuszaival, attól több lényegi ponton is különbözik.

Először is a CASCO bónuszt a biztosító beszámíthatja a jövő évi CASCO díjába, kedvezményt adhat a következő évi CASCO szerződés díjából, de lehetősége van arra is, hogy úgy honorálja, amiért balesetmentesen vezettünk, hogy az év leteltével számunkra az általunk az évre befizetett CASCO díjának 1-3 havi összegét visszatéríti. Hogy, melyik biztosító hogy jár el, az az ő biztosítási gyakorlatától függ.

A másik lényeges különbség a kötelező biztosításhoz kötődő bónuszok és a CASCO bónuszok között az, hogy a CASCO biztosításoknál megszerezhető CASCO bónuszok fokozata rendszerint lényegesen alacsonyabb, mint a kötelező bónuszoké. Ez a helyzet úgy állhat elő, hogy például azok, akik finanszírozott gépjárművel rendelkeznek, 3-4 év után, amikor a finanszírozás lejár, majd mindnyájan felmondják CASCO szerződésüket. Ez alatt az időtartam alatt a 10 létező CASCO bónusz osztályból, maximum a C2, C3 fokozatig tudnak eljutni. Mivel a CASCO bónusz ráadásul igen hamar elévül, így ha új autót vásárolnak, vagy menetközben eszükbe jut, hogy mégiscsak megérné megkötni azt a CASCO biztosítást is, könnyen pórul járhatnak.

A gépjármű-, autó és motor, illetve robogó tulajdonosoknak mindösszesen szűk hat hónapjuk, félévük van arra, hogy a CASCO bónuszukat egyik szerződésről a másikra átvigyék, például, akkor, ha korábbi szerződésük érdekmúlás miatt szűnik meg. Azaz, ha eladták előző gépjárművüket és újat vásároltak, mely estében szeretnék érvényesíteni a már megszerzett CASCO bónuszokat.

A kármentes éveket persze igazolnunk is kell, míg a kötelezőnél nem, a CASCO biztosítás esetében a mi feladatunk beszerezni korábbi biztosítónktól a kártörténeti igazolást és nem a biztosítóé.

A CASCO bónuszok rendszerint évente 5 százalék kedvezményre jogosítanak, ha balesetmentesen vezettünk, 10 év után érhetjük el a legjobb C10-es fokozatot, mely értelmében CASCO-nk díja eléri az 50 százalékos árkedvezményt. CASCO kötésnél érdemes alaposan szétnézni a biztosítótársaságok, alkuszcégek ajánlatai között, hisz találhatunk olyan társaságot is, mely már 3 év kármentes vezetés esetén hajlandó fél áron CASCO-t kötni velünk.

Sőt akad olyan biztosító is, ahol a CASCO bónusz mellett a kötelező bónuszát is figyelembe veszik, vagyis ha a kötelezőben elért bónusz elég magas, mondjuk, 9-10-es bónuszfokozatban vagyunk, akkor azt egy 30 százalékos kedvezménynek, egy C6-os bónusznak feletetik meg. A két bónuszfokozat közül mindig a magasabb értéket képviselőt veszik figyelembe, tehát, ha a kötelező bónuszunk B9, B10, CASCO-nk viszont csak C1, C2, akkor a B9, B10 fokozatot automatikusan C6-nak minősítik.

A CASCO bónuszok akkor sem vesznek el teljes mértékben, ha ne adj isten, baleset történik, melyet CASCO biztosításra kívánunk rendezni. Ezesetben mindössze visszalépünk három CASCO bónusz fokozatot, vagyis az első három év során történt balesetek a C0-ás bónuszt vonják maguk után.

Amiben a CASCO bónuszok és a kötelezőre vonatkozó bónuszok megegyeznek, azaz, hogyha párhuzamosan tartunk fenn két kocsit, a meglévő gépjármű bónuszfokozatát nem vihetjük át az új kocsira, akkor sem, ha mondjuk cserébe lemondanánk arról, hogy a régebbi kocsinknak is megmaradjon a bónusza. Az új kocsira a féléves keret betartása mellett csak akkor vihetjük át a CASCO bónuszunkat, ha régi autónktól megszabadulunk, eladjuk.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek