CASCO felmondás

CASCO felmondás

Nemcsak a CASCO biztosítás, motor CASCO, robogó biztosítás megkötésének, a CASCO felmondásnak is megvannak a maguk jól szabályozott, pontosan körülhatárolt feltételei. A CASCO felmondás procedúráját számtalan okból kifolyólag kezdeményezhetjük, érdekmúlás fennforgása esetén, biztosító váltásnál, CASCO átkötésnél, stb…, nem árt viszont tisztában lennünk azzal sem, hogy biztosítónknak ugyanúgy joga van a CASCO felmondásra, mint nekünk. Ennek akár díjnemfizetés is lehet az oka, de az is, hogy az év során túl sokszor vettük igénybe a CASCO-s kárrendezést, illetve túl nagy értékű volt a biztosító által térített díj. Ilyen esetekben természetesen lehetőségünk van rá, hogy másik biztosítónál új CASCO szerződést kössünk.

Bármely esete is forog fenn a CASCO felmondásnak, akár biztosítónk, akár mi magunk kezdeményezzük, a CASCO felmondására vonatkozó határidőt mindig mindkét félnek be kell tartania. A CASCO felmondásra mindig a biztosítási évfordulót megelőző 30 nap nyújt lehetőséget.

Kivételt képez ez alól, ha a biztosító közös megegyezéssel mondja fel CASCO biztosításunkat, ilyenkor ugyanis nem kötelezi a biztosítási évforduló, bármikor megszüntetheti az érvényben lévő CASCO szerződést.

Biztosítási évfordulónkról legkönnyebben a biztosítási kötvényünkből szerezhetünk tudomást, nem árt tisztában lenni az időponttal, hiszen ez nem minden biztosítónál egységes, bár van, ahol csakugyan a január 1-i dátumot tekintik a CASCO biztosítás évfordulójának. Határozatlan idejű CASCO szerződéseknél viszont igen gyakori, hogy a szerződéskötéstől számított egy év után válik esedékessé évfordulónk. A CASCO felmondást a megadott időpontban mindig írásban kell benyújtani.

Szintén nem kell megvárni a biztosítási évfordulót a CASCO felmondással, ha a szerződés érdekmúlás miatt szűnik meg. Ilyenkor, ahogy eladtuk gépjárművünket, máris kezdeményezhetjük a CASCO felmondást, de a biztosítási szerződés felmondási nyilatkozata mellé, melyet online formátumban megtalálunk több biztosító portálján is, elég csak letölteni és kinyomtatni egyet, ilyenkor csatolnunk kell a gépjármű adásvételi szerződését is.

Ugyanez a helyzet, ha gépjárművünket véglegesen kivonatjuk a forgalomból, csak ezesetben az erről szóló hivatalos dokumentumot, azaz a kivonási határozat másolatát kell csatolni.

Ha a forgalomból való kivonás nem végleges, csak ideiglenes, nincs szükség CASCO felmondásra, elég csupán szüneteltetni szerződésünket.

Díjnemfizetés esetén CASCO biztosításunk azonnali hatállyal érvényét veszti, ráadásul biztosítónk a biztosítási évfordulónkig hátralévő, általunk még nem törlesztett biztosítási összeget jogosan követelheti tőlünk.

A CASCO felmondás személyes adataink, CASCO szerződésünk kötvényszáma, gépjárművünk rendszáma mellett tartalmazza magát a felmondás okát is, sok esetben pedig az online letölthető formanyomtatványokon azt is bejelölhetjük, hogy egyúttal kérjük a kártörténeti igazolás megküldését is. Erre a CASCO bónusz miatt lesz szükségünk, melyet továbbvihetünk, ha az új szerződést fél éven belül megkötjük.

Ha megfelelően kitöltöttük a CASCO felmondási nyilatkozatot, nincs más dolgunk, mint azt a szükséges csatolmányokkal, kivétel évfordulóra történő biztosítás váltás kapcsán, átkötés esetén indítványozott CASCO felmondás esetében, megküldeni postán, faxon vagy elektronikus levélben biztosítónkhoz. Vagy maradhatunk a hagyományos, személyes ügyintézés mellett is.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek