Életbiztosítás megszüntetése

életbiztosítás megszüntetése

Az életbiztosítás megszüntetése több okból is lehetséges. A megszüntetést kezdeményezheti a biztosító társaság vagy a szerződő. Nézzük át milyen esetben szűnik meg az életbiztosítás:

Első eset amikor a lejárat napján szűnik meg. Ilyenkor a megtakarításos életbiztosításoknál a biztosító társaság szolgáltat és ezzel a szerződés megszűnik.

Életbiztosítás megszüntetésének másik esete amikor meghal a biztosított. Ekkor szintén a biztosító szolgáltatásával a szerződés megszűnik.

Életbiztosítás megszüntetése harmadik esetben, amikor a szerződő nem fizeti a biztosítási díjat, ekkor az első elmaradt díj esedékességétől számított három hónap elteltével a szerződés díjnemfizetéssel megszűnik.

Életbiztosítás megszüntetése különleges esetnek számít, ha a biztosító a szerződés létrejötte után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről,valamint ha a szerződésben meghatározott körülmények változása okán kockázatelbírálást végez, s ennek az eredményeképpen a szerződést 30 napos felmondási határidővel írásban felmondja.

A biztosítottnak – amennyiben nem õ a szerzõdõ fél – biztosítási
szerzõdés megkötéséhez adott hozzájárulásának írásbeli visszavonásával feltéve, hogy a szerzõdésbe nemlép be a szerződés megszűnik.

Mit tehet az ügyfél életbiztosítás megszüntetése esetén?

Sok mindent végig kell gondolnia mielőtt a fontos döntés az életbiztosítás megszüntetése létrejön. Mindenképpen érdemes átolvasni a szerződési feltételeket és azután mérlegelni az életbiztosítás megszüntetése előnyeit és hátrányait.

Tisztában kell lenni azzal, hogy a megtakarításos életbiztosítások költségeinek elosztása nem egyenletes a tartam alatt. Az első években szinte semmi nem jár vissza az addig befizetett díjakból mert a költségek nagy részét a tartam elejére terhelik a biztosító társaságok.

A életbiztosítás megszüntetésének egyik lehetősége a visszavásárlás, ez azonban csak 10 év illetve minimum a tartam fele után gazdaságos.

A életbiztosítás megszüntetését tehát a szerződő is kezdeményezheti többféleképpen.

Első lehetőség a visszavásárlás:
A visszavásárlás a szerződő jognyilatkozatával kiváltott biztosítási szolgálatatás, amelynek alapján a szerződő a befizetett díjak a visszavásárlási táblázat szerinti részére igényt tarthat.

Második lehetőség a részleges visszavásárlás:
A részleges visszavásárlás a szerződés életben tartása és a díj továbbfizetése mellett lehetővé teszi a részleges pénzkivétet.

Harmadik, nagyon ritka lehetőség a kötvénykölcsön :
A kötvénykölcsön esetében a biztosító társaság ad kölcsön az ügyfélnek a szerződés fedezetével, amelyet az ügyfél meghatározott idő alatt kamattal együtt fizet vissza.

Utolsó lehetőség a díjmentesítés vagy más néven díjmentes leszállítás:
A díjmentesítés esetén a szserződő nem fizeti tovább a díjat, de az addigi megtakarításait csak a tartam végén veszi ki.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek