Fedezetlenségi díj

A 2011-es évben megjelent új kötelező biztosítás kategóriájának bevezetése mellett a fedezetlenségi díj is egy olyan új fogalom, mellyel a gépjármű tulajdonosoknak meg kellett ismerkedniük az új esztendőben. Bár maga a fogalom elnevezése különbözik az eddig használttól, a fedezetlenségi díj intézménye senki előtt sem ismeretlen. 2010. januárjától ugyanis a fedezetlenségi díj a szabatos kifejezése a korábban elmaradt díjnak nevezett fogalomnak.

A fedezetlenségi díj tehát 2011-ben sem jelent egyebet, minthogy a biztosítóval szerződő gépjármű tulajdonos nem tett eleget a szerződésben megállapított díj, díjak rendezésének. A biztosító az adós féllel szemben igényt támaszthat ennek orvoslására. A fedezetlenségi díj tehát egy kártalanítási összeg, melyet a gépkocsi tulajdonosa köteles megfizetni a biztosítója felé. A fedezetlenségi díj összegét mindig előre ismertetik a biztosítók. A díjszabási táblázat napra vonatkozólag közli, mennyit köteles fizetni az adós fél.

A fedezetlenségi díj összegét, mely járműkategóriánként változik, az egyes biztosítók akkor hozzák nyilvánosságra, amikor a kötelező biztosítás, a casco biztosítás és egyéb biztosításaik éves díját is. Vagyis a fedezetlenség díj összegéről minden gépkocsi tulajdonos az adott évre vonatkozó biztosítás megkötése előtt, a tárgyévet megelőző október 30-ig értesül.

Ha a biztosítónk fedezetlenségi díjat követel tőlünk, úgy arról írásban is értesít bennünket. Ezt a kiszabott fedezetlenségi díjat az irat kézhezvételét követően 30 napon belül rendeznünk kell, ezenfelül pedig a korábban be nem fizetett biztosítási díjat is meg kell, fizessük. Ha a fedezetlenségi díjat nem fizetjük ki az azt megillető biztosítónak 30 napon belül, úgy a biztosító jogosan mondja fel szerződésünket a díjnemfizetés indokára hivatkozva. A kirótt fedezetlenségi díjat mindig egy összegben vagyunk kénytelenek megfizetni a biztosítónak, részletfizetési kérelemmel nem élhetünk.

Azért sem érdemes elmaradnunk az esedékes biztosítási díjak törlesztésével, mert ha a határidő szerint esedékes biztosító váltás, kötelező váltás lehetőségével szeretnénk élni, új biztosítónk a szerződés megkötése előtt ellenőrizni fogja korábban rendesen fizettük-e a biztosítási díjakat, illetve éltek-e felénk bármikor fedezetlenségi díj követeléssel, és ha igen, annak eleget tettünk-e.

Ha a kettő közül bármelyik előfordult is esetünkben, józanésszel magunk is beláthatjuk, lényegesen nehezebb lesz új biztosítót találnunk, hisz nem leszünk szavahihető, megbízható ügyfelek a biztosító szemében. A kötelező biztosítás nem fizetés tehát még akkor sem tűnik jó megoldásnak, ha anyagi zavarba kerültünk. Ilyenkor érdemes nem a biztosításon, valami egyében spórolni. Illetve, ha autónkat nem használjuk, kérhetjük, hogy ideiglenesen vonják ki a forgalomból, ezesetben valóban mentesülhetünk a biztosítási díj fizetése alól. Természetesen nem visszamenőlegesen!

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek