Gazdasági totálkár

gazdasági totálkár

A totálkár című cikkünkben említettük már, hogy a totálkárnak két fajtája létezik, az úgynevezett műszaki totálkár és a gazdasági totálkár. Míg műszaki totálkár esetében a gépjárművet olyan szintű kár érheti, teljesen összetörik, hogy már nem lehet megjavítani, a gazdasági totálkár esetében arról van szó, hogy a gépkocsit bár még meg lehetne javítani, annak felmerülő költségei többe kerülnének, semhogy a gépjármű megérné a helyrehozatal árát.

Gazdasági totálkárnál a biztosítók rendszerint úgy húzzák meg a gazdasági totálkár határvonalát, hogyha a gépkocsinkat ért kár eléri autónk baleseti előtti árának felét, vagy 70%-át, abban az esetben már gazdaságilag totálkárosnak minősítik. Hogy pontosan mikor gazdasági totálkáros egy kocsi, azt adott esetben másképp ítélheti meg az egyik és megint másképp a másik biztosító, de általában az 50-70%-os határt betartják.

Gazdasági totálkár esetén attól azért nem kell félnünk, hogy gépkocsinkat mindjárt kivonják a közúti forgalomból is, bár 2011-től sajnos erre is adódhat példa. Ha saját költségünkön megjavíttatjuk a gazdasági totálkáros gépkocsinkat, úgy általában továbbra is nyugodtan közlekedhetünk vele.

Ha az autó javítása nem volna gazdaságos, akkor lép életbe a totálkárrendezés, mely során kártérítésként azt az összeget vehetjük kézhez, mely a gépkocsink káridőponti értékéből marad a roncsérték levonása után.

A totálkáros kárrendezés során gépkocsink káridőpontbeli értékét a kárszakértő úgy határozza meg, hogy figyelembe veszi gépkocsink néhány jellemzőjét, így annak korát, illetve azt, hogy hány kilométert futottunk vele. Ezzel egyidőben megállapítja gépkocsink roncsértékét is, amit aztán kivon a káridőpontbeli értékből. Ahogy néhány sorral fentebb már utaltunk rá, a kettő különbözetét, a szakszóval maradványértéknek nevezett összeget, köteles biztosítónk kártérítés címén részünkre kifizetni.

2011-ig bezárólag az a gyakorlat érvényesült gazdasági totálkár beálltánál, hogy eldönthettük, le kívánjuk-e adni roncsnak minősített gépkocsinkat egy autóbontóban és megelégszünk-e a roncsérték és a káridőponti érték együttes összegével, vagy nem adtuk le, és a javítást megpróbáltuk pusztán a káridőponti értékből finanszírozni.

2011-től viszont a jogszabályok úgy módosították a kárrendezés folyamatát, hogy a biztosító köteles megállapítani, balesetet, kárt szenvedett gépkocsink továbbra is közlekedhet-e a forgalomban.

A gazdasági totálkár a legtöbb esetben a hitelre vásárolt autóknál okoz gondot. Általában, ha a gazdasági totálkáros autót megjavíttatjuk, és erről a javításról műszaki szakértői véleményt is hozunk, a hitelre vásárolt autók esetében a hitelnyújtó társaság nem bontja fel szerződésünket, mint egyébként tenné, és nem kötelez bennünket a hátralévő kölcsönösszeg egyösszegű, azonnali kifizetésére sem.

A hitelbe vásárolt autók esetén totálkárnál, gazdasági totálkárnál még az szokott a fő probléma lenni, hogy a megkötött biztosításban foglaltak szerint, akár kötelező, akár casco biztosításról van szó, a biztosító mindig csak a gépjármű aktuális káridőponti forgalmi értékét köteles megtéríteni számunkra. Nekünk viszont akkor is kötelességünk törleszteni gépkocsink részleteit, ha a gyakorlatban gépkocsinkat totálkár érte.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek