Gépjármű kárbejelentés határideje

gépjármű kárbejelentés határideje

A kárrendezés menete során kulcsszerepet játszó kárbejelentés, nemcsak hogy speciális dokumentumokat (kárbejelentő, gépjármű kárbejelentő lap) igényel részünkről, ha kártérítési összegért folyamodunk biztosítónkhoz a minket ért károk rendezése miatt, néhány határidőt is be kell tartanunk, ha azt szeretnénk, hogy szolgáltatónk érdemben foglalkozzon velünk. Ilyen határidő magának a kárigénynek a bejelentése, de a kár helyszínét, gépkocsi esetén a károsodott járművet is bizonyos ideig változatlan állapotában kell fenntartanunk, illetve a kárigények elévülésének is van határideje. Nézzük ezeket sorban!

A gépjármű kárbejelentés határideje általánosan két munkanap, így ha a kárt észleltük, célszerű nyomban jelenteni is azt biztosítónk felé, nehogy éppen a határidő elmulasztása miatt csúszunk le a minket jogosan megillető kártérítési összegről.

Ha a kár kialakulása balesetnek köszönhető, vagy közben halálozás is történik a gépjármű kárbejelentés határideje a szokásos két munkanap helyett, nyolc munkanapra változik. Ezekben az esetekben tehát a gépjármű kárbejelentés határideje valamivel hosszabb, de még mindig elég rövid ahhoz, hogyha nem vagyunk elég figyelmesek, elfelejtsük időben jelezni kárigényünket biztosítónk felé.

Ha betartottuk a gépjármű kárbejelentés határidejét, várhatóan a biztosító kárszakértője is hamarosan felveszi velünk a kapcsolatot, hogy megtárgyalhassuk vele, mikor volna alkalmas a helyszíni szemlét megejteni.

Mivel a gépjármű kárbejelentés határidejétől számítva biztosan eltelik néhány nap, míg személyesen találkozunk a kárszakértővel, a biztosító jogosan kér fel bennünket arra, hogy a meghibásodott gépjárművet a kárbejelentés határidejét követő öt munkanapig ne javítassuk meg. Máskülönben nehezen ellenőrizhetnék, hogy az általunk bejelentett kár, károk, valóban fennálltak-e, amikor jelentettük őket.

A kárigény bejelentését követő ötödik munkanap után, ha a kárrendezés nem kezdődött is meg, megjavítathatjuk gépkocsinkat, vagy vagyontárgyunkat, de annak feleslegesnek nyilvánított alkatrészeit további harminc munkanapig meg kell őriznünk.

Ha rablásból, betörésből kifolyólag ért volna bennünket kár, úgy azt a rendőrségen is be kell jelentenünk. Ilyenkor célszerű nem megvárni a két napot sem, hiszen a kárrendezéshez biztosítónknak szüksége lesz a rendőrségi papírokra is, melyekre szintén várakoznunk kell, különösen, ha nem is lépünk időben.

Ha biztosítónk kifizette nekünk a megítélt kártérítési összeget, de azzal nem volnánk maradéktalanul elégedettek, további kárigényünket kötelező gépjármű biztosítás esetén még egy éven keresztül, vagyonbiztosítási szerződés esetén még két éven át jelenthetjük a biztosítónknak, ezekután kárigényünk automatikusan elévül.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek