Gépjármű kárfelvétel

gépjármű kárfelvétel

Az online kötelező biztosítás kötés, melyre rendszerint a biztosítási évforduló és sok esetben épp egy esetleges kötelező váltás szolgáltatja az apropót, illetve az online biztosítás kalkulátor'>kötelező biztosítás kalkulátor működési elvének bemutatásakor, ejtettük már néhány szót az ezen szolgáltatásokat működtető alkuszcégekről. A gépjármű kárfelvétel, a kárrendezés procedúrája is sokszor épp ilyen közvetítő, alkusz cégeken keresztül történik, akik magának a kárnak a bejelentésétől gépkocsink javításának intézéséig a tulajdonképpeni kárrendezés minden kulcsmozzanatának intézését magukra vállalják helyettünk.

Maga a gépjármű kárfelvétel a teljes kárrendezési eljárásnak nem is a legeslegelső lépcsője. Először ugyanis be kell jelentenünk a kárt vagy a szerződött biztosítónknak, vagy annak a közvetítő cégnek, aki eljár helyettünk a biztosítónk felé. Ezzel jelentős energiát és időt spórolhatunk meg magunknak, nem beszélve, arról az idegeskedésről, melyet egy hivatalos procedúra jelentene, pláne azon nyomasztó tudattal az ügy hátterében, hogy legféltettebb járművünkben esett kár, melyet jó volna mielőbb orvosolni.

Gépjármű kárfelvétel előtt tehát kárbejelentést kell tennünk, aminek előzménye a kárbejelentő lap szabatos kitöltése. Enélkül senki nem foglalkozik panaszunkkal. Ha a kiválasztott közvetítő céggel sikerül már a baleset helyszínén felvennünk a kapcsolatot, például mobiltelefonon, ők még a kárbejelentő lap kitöltésében is segédkezet nyújtanak nekünk.

Ahhoz, hogy a kárbejelentés, a gépjármű kárfelvétel és az egész kárrendezési procedúra sikeres legyen, elengedhetetlen, hogy a kárt okozó fél beismerje vétkességét, sokszor a vétkes fél elismerő nyilatkozatára is szükség lehet. A megbízott közvetítő cég a gépjármű kárfelvételnek ezen lépcsőjében segít ezen dokumentum megszerzésében, illetve, fényképeket is készítenek a helyszínen történtekről, ezzel is meggyorsítva a kárrendezés tényleges procedúráját.

Magán a gépjármű kárfelvételen belül történik gépkocsink megvizsgálása, vagyis a szemléztetés, melyet mindig szakember, kárszakértő végez. Esetleg pótszakértő bevonására, pótszemlére is sor kerülhet. A károkról a szakszerű gépjármű kárfelvételnek során mindig kárfelvételi jegyzőkönyv készül.

A kárrendezést a közvetítő cég mindig csak abban az esetben kezdi meg, ha a kötelező biztosításunk esetleg a cascónk, ha a kár a cascó biztosítást érinti, rendben van. Ezt azért is ellenőrzik, mert a cég szolgáltatásait, egy szimpla gépjármű kárfelvételnek megközelítőleg 20-25 ezer forint az ára, a biztosító fizeti helyettünk a megkötött, érvényes kötelező biztosítás, illetve cascó értelmében.

A kárrendezés procedúrájának szabatos elintézéséhez néhány hivatalos papírra is szükségünk lesz. Így a kitöltött baleseti bejelentő mellett, jogosítványunk, személyink, forgalmink és az úgynevezett kitöltött gépjármű kárbejelentő okmány is óhatatlan részét képezi a kárrendezés folyamatának beindításához nélkülözhetetlen hivatalos papíroknak.

Ha a gépkocsit lízingeljük, a kárrendezés megkezdése előtt igazolnunk kell, hogy megfelelően törlesztjük a részleteket, illetve cascós kár esetén is az utolsó befizetett csekk bemutatásával kell igazolnunk jogosultságunkat kárunk megtérítésére.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek