Gépjármű kárrendezés menete

gépjármű kárrendezés menete

Ahogy azt már maga a kifejezés, a gépjármű kárrendezés menete is sugallja, a kárrendezés, legyen az akár CASCO kárrendezés, akár totálkár rendezés, egy többlépcsős, összetett folyamat. A kárbejelentéstől számítva, mely szintén speciális dokumentumokat (gépjármű kárbejelentő lap) igényel, hosszú út vezet el odáig, míg a gépjármű kárrendezés menete a maga teljességében lezajlik, végeredményeként pedig a biztosító hajlandó megtéríteni számunkra a kártérítés összegét.

A gépjármű kárrendezés menete tehát mindig a kárbejelentéssel kezdődik, mely után a kárszakértővel is konzultálnunk kell. A kárszakértő az, aki megállapítja és hivatalosan, a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzíti a személygépkocsinkban esett kárt, károkat. Ezután kerül megállapításra az is, gépkocsink gazdaságosan javítható-e, vagy totálkárosnak, gazdasági esetleg műszaki totálkárosnak kell-e tekinteni.

Ha a gépjármű javítható a kárrendezés menetének következő fázisában meg is kezdődhet gépkocsink tulajdonképpeni javítása. A kártérítés összegét a biztosító rendezheti saját számítása alapján, de a gépjármű kárrendezés menetének ezen lépcsőjében, nekünk is lehetőségünk nyílik a javítási számla alapján történő kárrendezés mellett döntenünk.

Ha gépjárművet a kárrendezés menetének korábbi fázisában valóban totálkárosnak minősítik, úgy totálkárrendezésre kerülhet sor. Ezesetben mindig az úgynevezett maradványértéket kaphatjuk kézhez, melyet a biztosító úgy kalkulál ki, hogy autónk káridőponti értékéből kivonja autónk roncsértékét.

Magát a kártérítési összeget a biztosító csak nekünk, mint a gépjármű jogos tulajdonosának fizetheti ki, esetleg közvetlenül a javítást végző cégnek, személynek, illetve meghatalmazás birtokában bármely általunk megjelölt egyénnek. Ha kocsink tulajdonjoga korlátozva van a gépjármű kárrendezés menete során szükségünk lesz még egy engedélyező nyilatkozatra is, melyet mindig a jogfenntartótól kell beszereznünk.

A kártérítési összeget a gépjármű kárrendezés menete utolsó fázisában legtöbbször banki utalással rendezi a biztosító, de akár postán beváltható csekket is kaphatunk, amennyiben nem túl jelentős kártérítési összegről van szó.

A huszonegyedik század hajnalán ma már több biztosítónál lehetőségünk van arra is, hogy a kárbejelentést elektronikus úton tegyük meg. Illetve magát a kárbejelentő lapot is sokszor a biztosítók weboldaláról tölthetjük le ingyenesen.

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a kárrendezés bejelentését követően biztosítónk első dolga lesz ellenőrizni rendelkezünk-e egyáltalán biztosítási fedezettel, rendszeresen fizetjük-e a biztosítás díját. Ha ezen feltételek nem teljesülnek, természetesen hiányukban jogszerűen nem is számíthatunk kártérítésre.

Végezetül, maga a kárügy, a kifizetett kártérítési összeggel a biztosító részéről is lezártnak minősül.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek