Gépjármű kárrendezés

gépjármű kárrendezés

A gépjármű kárrendezés valójában már akkor megkezdődik, amikor a baleset megtörténik, ott a helyszínen. Ugyanis van néhány dolog, amit tudnunk illetve intéznünk kell ott rögtön, hogy utána a „valódi” kárrendezésnél ne legyenek gondjaink a biztosítóval.
Az első és legfontosabb: a gépjármű kötelező biztosítás a másnak okozott kárra térít. Vagyis ha mi vagyunk a károkozók (a „hibásak”), akkor helyettünk fizet, ha mi vagyunk a károsultak (a „szenvedő alanyok”), akkor a másik fél gépjármű kötelező biztosítása fog nekünk fizetni.

A biztosító csak akkor tesz eleget a gépjármű kárrendezésnek, ha az biztosítás díjjal rendezett. Ez igaz mindkét félre.

Gépjármű kárrendezés iratai

  1. Baleseti bejelentő (másolata)
  2. Helyszíni jegyzőkönyv (ha készült)
  3. Vezetői engedély (másolata)
  4. Forgalmi igazolvány (másolata)
  5. Biztosítási kötvényszám (károkozóé)

Illetve a biztosító még bekérhet egyéb olyan iratokat, amik a kárösszeg megállapításához, a baleset egyéb körülményeinek tisztázásához vagy a kártérítési összeg kifizetéséhez szükséges.

Hogyan történik a gépjármű kárrendezés?

A biztosító a kárbejelentés után egy un. „káraktát” nyit, ennek a száma az un. „kárszám”, amelyre az ügyintézés során mindenki hivatkozik. Majd a rendelkezésére álló dokumentumok alapján, ill a kárszakértő által a kárfelvételi szemlén készült jegyzőkönyv alapján állapítja meg a kifizetetésre kerülő kárösszeget.

A kárszakértő általában 3 napon belül elvégzi a kárszemlét, ezért nagyon fontos, hogy addig csak a kárenyhítés mértékéig - vagyis a még nagyobb kár megelőzése érdekében - lehet a gépjármű állapotán módosítani.

Kétféleképpen dönthet a kárszakértő: javítható a sérülés vagy nem éri meg megjavítani (gazdasági ill. teljes totálkár):

Gépjármű kárrendezés totálkár

Gazdasági totálkár azt jelenti, hogy a gépkocsi baleset előtti EUROTAX katalógus alapján számolt forgalmi értékéből levonják a roncs értékét, és ezt a különbözetet téríti meg a biztosító. Ilyenkor a ronccsal a tulajdonos szabadon rendelkezhet (pl értékesítheti).

Teljes totálkárossá általában bizonyos javítási érték vagy roncsolódási mérték (ált. 70%) felett minősítik a gépjárműveket. Ez többnyire valóban azt jelenti, hogy olyan mértékű a rongálódás, amit már nem lehet vagy érdemes megjavítani.

Ha nem értünk egyet a totálkárossá minősítéssel, felülvizsgálatot, ill. független kárszakértőt kérhetünk meg a minősítés felülvizsgálatára.

Gépjármű kárrendezés helyreállítható kár

Gyorsított gépjármű kárrendezés: ha egyértelműen felmérhető a javítás költsége és a kár összege, akkor egy un. „egyezséges” kártérítés tud működni, ami azt jelenti, hogy a biztosító nem kér számlát az elvégzett javításról, ha az általa kikalkulált, fix kárösszeget elfogadjuk, de ez esetben nincs lehetőségünk további kárigényre sem. Ebben az esetben akár 2 héten belül megtörténik a gépjármű kárrendezés és pénzünkhöz juthatunk.

Biztosítóval szerződéses viszonyban álló szervizben: ilyenkor a szerviz teljeskörűen tud eljárni: elvégzi a kárfelvételt, a javítást és a biztosító a szerviznek fizeti a számlát. A biztosító a teljes javítás költségéből levonja az avulás mértékét. (Avultatás azt jelenti, hogy a biztosító csak ugyanolyan alkatrészek cseréjét fizeti, így az új alkatrész értékéből levonja a kicserélt alkatrész elhasználtságnak megfelelő értékkülönbözetet.) Ezek alapján ez a kifizetési mód, csak azoknál a gépjárműveknél javasolható, ahol nincs vagy nagyon alacsony az avulás mértéke még (új vagy garanciális).

„Számlás gépjármű kárrendezés” esetében a biztosító számla ellenében, utólag téríti meg a javítás költségeit fix óradíj és az Audatax árkatalógus (alkatrész-árkatalógus) alapján. Ez idősebb gépjárművek esetében javasolt a magas avultatási mérték miatt (akár 20-30-40% is lehet). Ebben az esetben célszerű olyan szervízt / szerelőt keresni, ahol alacsonyabb rezsióradíjjal dolgoznak, mint egy márkaszervizben, ill. alkatrész csere helyett pl. kijavítják a sérülést vagy utángyártott vagy bontott alkatrész tesznek a sérült helyére.

De mielőtt bármelyik javíttatási megoldást is választjuk, mindenképp kérdezzük meg a biztosítót, hogy ő melyiket preferálja, kérjünk mind a biztosítótól, mind a szerviztől árajánlatot és ezeknek a fényében döntsünk.

Fentiek alapján látható, hogy a gépjármű kárrendezés a kötelező biztosításnál is a legösszetettebb rész, elég sok odafigyelést követel már az elejétől kezdve. De itt is igaz az, hogy a biztosító döntései nem kőbe vésett igazságok, van lehetőségünk, és adott helyzetben élnünk is kell azzal, hogy független szakértők ill. ügyvéd segítségét kérjük.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek