Határozott idejű CASCO

határozott idejű CASCO

Ha a CASCO biztosítás kerül szóba, többségünk automatikusan a határozatlan idejű CASCO szerződésekre gondol, melyeknek minimális futamideje legalább egy év, lejártával a biztosítási évforduló alkalmával tudjuk újrakötni, adott esetben akár egy másik biztosítótársaságnál. Leszámítva persze a CASCO felmondás speciális eseteit, amikor biztosítónk azonnali hatállyal szerződést bont velünk, ügyfelekkel. Ezzel szemben a határozott idejű CASCO, ahogy azt neve is mutatja, egy meghatározott időtartamra szól, mely 3 naptól egy-két hónapig terjedhet. De akad olyan biztosító is, mely a határozott idejű CASCO-t minimálisan egy hónapra, maximálisan pedig akár egy évre is hajlandó megkötni velünk, viszont a határozott idejű szerződés a megkötés évében december 31-én automatikusan lejár, akkor is, ha például márciusban kötöttük a szerződésünket.

Miért jó nekünk a határozott idejű CASCO?

A határozott idejű CASCO azoknak nyújt remek alternatívát, akik máskülönben nem rendelkeznek sem teljeskörű CASCO biztosítással, sem csak egyes károk esetén térítő, részleges CASCO biztosításokkal, nyaralásuk, külföldi útjuk során, mégis szeretnék nagyobb biztonságban tudni autójukat, járművüket.

Természetesen a határozott idejű CASCO tarifája arányosan lényegesen magasabb, mint a CASCO éves díja, három napra annak 5%-át kell egy összegben kifizetnünk, 30 napra pedig az éves díj ötödét, húsz százalékát. És ez még nem minden. A határozott idejű CASCO-nál általában a vállalható CASCO önrész is magasabb, mint egy átlagos CASCO biztosításnál. A legalacsonyabb választható opció a 30%-os és 100 ezer forintos önrészesedési csoport, szemben a 10%-os önrésszel. A legtöbb biztosító határozott idejű CASCO-nál kizárólag üvegkár, vagy zárcsere esetén nem kerít sort rá, hogy az önrészt levonja a kártérítési összegből.

Ha kár ér bennünket, azt ugyanúgy két napon belül írásban kell tudatni biztosítónkkal, ha külföldön vagyunk, akkor pedig biztosítónk assistance szolgálatát kell értesítenünk, vagy azt a helyi intézményt, amit a biztosító javasol nekünk, ha nem kívánunk elesni a minket megillető kártérítési összegtől.

A határozott idejű CASCO biztosítás az összes kár esetében védelmet jelent számunkra, hisz fedezete a teljeskörű CASCO-éval egyezik meg. Így töréskár, lopáskár, elemi kár, üvegkár, totálkár, stb… esetén is számíthatunk fedezetre. Ha például tűzkár ér bennünket a kárbejelentés során nem elég a biztosítót értesítenünk, azt a tűzoltóságnak is tudomására kell hoznunk. A határozott idejű CASCO-val szemben tehát ugyanolyan kötelezettségeink vannak, mint ha határozatlan időre szólna szerződésünk.

Határozott idejű CASCO-t egyedül taxira, bérgépkocsira, és olyan járműre nem köthetünk, mely totálkárrendezésen esett keresztül.

A határozott idejű CASCO szerződés érdekmúlás miatt, esetén szűnhet meg korábban, mint amilyen időtartamra szerződésünk eredetileg szólt. Az érdekmúlás a határozott idejű CASCO-nál azt jelenti, hogy gépkocsink a káresemény során gazdasági totálkárossá válik.

Egyes biztosítóknál a motorosnak is lehetőségük van határozott idejű CASCO megkötésére, ebben az esetben viszont a határozott időtartam pontosan fél évet jelent. Vagyis elsősorban nem külföldi út során nyújt speciális biztonságot, védelmet, hanem inkább arról van szó, hogy voltaképpen csupán akkor fizetjük a motor CASCO díját, amikor a motorunkat ténylegesen használjuk is.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek