Hitelfedezeti életbiztosítás

hitelfedezeti életbiztosítás

A hitelfedezeti életbiztosítás alapvetően kockázati életbiztosítás, amelyet a hitelintézet a tartozás biztosítékául megkövetelt. Legtöbb esetben a bank kéri és a hitelfelvevő adós köti.
Gyakori hogy a bank által már korábban megkötött csoportos hitelfedezeti életbiztosítás szerződéshez csatlakozhat az adós biztosítottként.
Az lenne a legoptimálisabb , ha minden hitellel rendelkező ügyfélnek lenne hitelfedezeti életbiztosítás szerződése, hogy a család egy előre nem látható tragédia esetén se maradjon támasz nélkül.

A biztosított mindíg az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződés megkötésekor a bankra engedményezi a hitelösszeg erejéig.
A biztosítás díját az első esetben a biztosítónak külön fizeti az ügyfél, a második esetben a hitelfedezeti életbiztosítás díja bele van kalkulálva a hitel törlesztő részletébe, így az ügyfél a banknak fizet és nem közvetlenül a biztosítónak.

A hitelfedezeti életbiztosítás kedvezményezettje tehát a bank, így amennyiben az adós (biztosított) elhalálozik a tartam alatt, a biztosító kiegyenlíti a hiteltartozást a bank felé, a hitelszerződés megszűnik. Egyes konstrukcióknál lehetőség van az alapbiztosítást különböző kiegészítőkkel bővíteni. Ilyen kiegészítő kockázat lehet:

illetve különböző egészségbiztosítási kockázatok.

A hitelfedezeti életbiztosítás a tartam alatt csökkenő haláleseti összegű, határozott tartamú életbiztosítás.
Biztosítási esemény a biztosítottnak a tartam alatt bekövetkező halála az alapbiztosítási konstrukcióban.
A hitelfedezeti életbiztosítás határozott tartamra köthető , és a tartam csak egész év lehet.

A szerződés úgy jön létre hogy a hitelfedezeti életbiztosítás szerződő ajánlatot tesz a biztosító felé, amelyet a biztosító elbírál. 15 nap áll a biztosító társaság rendelkezésére hogy az ajánlatot elfogadja vagy elutasítsa. Amennyiben a rendelkezésére álló 15 napon belül nem nyilatkozik, akkor az ajánlat automatikusan elfogadásra kerül és a szerződés kötvényesedik.

A hitelfedezeti életbiztosítás kezdete az ajánlat aláírását és a biztosító képviselőjének részére történő átadását követő hónap első napjának 0 órája, amennyiben a felek között más, ettől eltérő megállapodás nem születik.

A kockázatviselés azonban az aláírást követő nap 0 órája, abban az esetben ha a szerződő az első biztosítási díjat megfizette. Kivétel ha a szerződést díjhalasztással kötik meg.

A hitelfedezeti életbiztosítás évfordulója a naptári év azon napja amelyet a kötvény a szerződés tartamának kezdeteként megjelöl.

A biztosítás díja függ a biztosított nemétől, korától, egészségi állapotától, a hitelfedezeti életbiztosítás tartamától, a biztosítási összeg nagyságától, a díjfizetés gyakoriságától. Az ajánlaton szereplő díjtól a biztosító eltérhet , amennyiben azt a kötvényben közli.

A díjfizetés lehet éves, féléves, negyedéves vagy havi. Történhet csekken, banki átutalással vagy csoportos beszedési megbízással.

A biztosításnak visszavásárlási értéke nincs.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek