Kárbejelentés határideje

kárbejelentés határideje

Ahhoz, hogy a kárrendezés hosszú folyamatát egyáltalán beindítsuk, mely végén aztán, ha minden előírást betartottunk és a biztosítónk is jogosnak ítéli meg igényünket magát a kártérítési összeget is megkaphatjuk, kárunkat mindenképp be kell jelentenünk biztosítónknak. A kárrendezés menete a kárbejelentés mozzanatával veszi kezdetét minden biztosítástípusnál, legyen szó, akár kötelező biztosításról, cascóról, lakásbiztosításról, balesetbiztosításról, utasbiztosításról és persze ez alól az új kötelező biztosítás sem képez kivételt. A kárbejelentés azonban nemcsak megfelelő, sok esetben online letölthető dokumentumok, formanyomtatványok kitöltését és leadását igényli részünkről. A kárbejelentésnek határideje is van, ez szakszóval a kárbejelentés határideje. Ha kárunkat nem a kárbejelentési határidőn belül tudatjuk biztosítónkkal sokszor a minket máskülönben jogosan megillető kártérítési összegről is lemondhatunk.

Nézzük tehát szép sorjában, az egyes biztosítástípusok esetében mit is takar pontosan a kárbejelentés határidejének fogalma!

Kötelező biztosítás esetében a káreseményt nemcsak a károsultnak, de magának a károkozónak is jelentenie kell írásban a károkozó biztosítója felé. A kárbejelentés határideje 8 nap. Ha a káresemény kapcsán a rendőrség is fellépett, az általa kibocsátott hatósági határozatot is be kell nyújtanunk a kárbejelentő dokumentumok mellett a biztosítónak, melyre szintén 8 napunk van, mely attól fogva ketyeg, hogy az említett hatósági iratot kézhez vettük.

Amennyiben a gépjármű tulajdonos nem rendelkezik érvényesnek tekinthető biztosítással, a káreseményt a MABISZ-nál kell bejelentenie. Ebben az esetben a kárbejelentés határideje ugyancsak 8 nap. Ha ismeretlen gépjármű okozta kárunkat, azt szintén a MABISZ felé kell bejelentenünk, melyre a kárbejelentés határidejének értelmében kicsit több, egész pontosan 30 napunk van.

Ha a káresemény, nem belföldön, külföldön történik, úgy a kárbejelentés határideje marad ugyan 8 nap, viszont azt csak hazaérkezésünk dátumától kell számolnunk.

Casco és totálkár, lopás vagy töréskár ellen fedezetet nyújtó rész-casco biztosítás esetén kárunkat mindig 2 napon belül kell jelentenünk biztosítónk felé. A kárbejelentés határideje tehát cascónál lényeges rövidebb, mint a kötelezőnél, ezt ne feledjük! Valamint azt se, hogy lopáskár esetén nem elég biztosítónkat értesíteni, a rendőrségen meg kell ejtenünk a szükséges feljelentést is, hogy egyáltalán szóba álljanak velünk és a későbbiekben jogosnak fogadják el kártérítési követeléseinket.

Az utasbiztosítások esetében a kárbejelentés határideje még rövidebb, mint a casco esetében. Ha külföldön ér bennünket a káresemény, de kórházi ellátásra nem szorulunk, ellátásunk nem igényel azonnali, közvetlen beavatkozást, biztosítónk értesítését még akkor se halogassuk. Ha nem jelentjük le szűk 24 órán belül a történteket biztosítónk telefonon elérhető assistance szolgálatánál, könnyen a kártérítési összegről is lecsúszhatunk, vagy egyszerűen kevesebb pénzt kapunk majd mulasztásunk miatt, mint ami eredetileg illetne meg bennünket. A bejelentést súlyosabb esetekben, ha magunk állapotunknál fogva nem vagyunk rá képesek, kezelő orvosunk és hozzátartozónk is elintézheti helyettünk.

Ez a telefonos bejelentés nem helyettesíti viszont magát a hivatalos kárbejelentést. Ha hazaérkeztünk bizonyos kötelezően benyújtandó dokumentumok társaságában ismét be kell jelentünk a kárt biztosítónknak. Ennek a kárbejelentésnek a határideje 5 nap. Egyes biztosítóknál kicsivel hosszabb, 7 nap is lehet. Sőt, olyan is előfordul, hogy a biztosító csupán szűk 2 napban szabja meg a kárbejelentés határidejét. Érdemes tehát alaposan áttanulmányozni szerződésünket, velünk szemben, mely kárbejelentési határidőnek van létjogosultsága. Ez tényleg nagyon fontos, hisz, ha a kárbejelentés határidején túl jelentjük be kárunkat, az könnyen mentesítheti biztosítónkat kötelezettségei alól.

Lakásbiztosítások esetén szintén ügyelni kell a kárbejelentés határidejének betartására. Ez lakásbiztosításoknál majd minden biztosító esetében szűk 2 napot jelent, egyes károkat viszont nem elég a biztosító felé jelentenünk, a kárrendezés folyamatába tűzkárok esetén a tűzoltóságot, betörés, lopás, stb… esetén a rendőrséget is be kell vonnunk.  Igaz, volt már rá precedens, hogy a biztosító földrengés okozta károk esetén kitolta a kárbejelentés határidejét, de erre nem érdemes számítanunk, mert tényleg csak rendkívüli esetekben fordul elő, egyáltalán nem jellemző.

Mivel életbiztosításokból még biztosítókon belül is tucatnyi fajta létezik a kárbejelentés határidejét érdemes mindig biztosítási kötvényünkön, szerződésünkön megkeresni és ahhoz kötni magunkat, ha valamilyen oknál fogva kárbejelentésre kényszerülünk. A határozott időtartamra kötött kockázati életbiztosítások viszont csak abban az esetben fizetnek, ha az ügyfél elhalálozik. A haláleseményt bizonyos határidő keretek között természetesen a hozzátartozónak ugyanúgy jelentenie kell a biztosító felé.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek