Kárbejelentés

kárbejelentés

A kárbejelentés procedúrája, legyen szó akár lakásbiztosításról, akár élet-, utas-, vagyonbiztosításról, vagy éppen kötelező biztosításról, netán casco kárbejelentésről minden esetben a káresemény bejelentésével kezdődik, melyet a biztosító által kért dokumentumok, az úgynevezett kárbejelentő benyújtásával tehetünk meg, számos biztosító esetében akár elektronikus úton is az online kárbejelentés folyamán.

Sokszor a kárrendezés teljes végrehajtásához kevésnek bizonyul maga a kárbejelentés. Ha a biztosító úgy ítéli meg, hogy a kárfelvétel során szükség van helyszíni szemlére is, kárszakértő bevonását is elrendelheti, majd a helyszíni szemlét követően keríthet sort kárunk tulajdonképpeni megtérítésére.

A kötelező biztosítással kapcsolatos kárbejelentést megejthetjük személyesen a biztosítónál, telefonon, interneten keresztül, vagy postai levél, esetleg fax útján is. Lényegesen gyorsabb ügyintézésre számíthatunk persze, ha a telefont vagy az internetet választjuk, ezen esetekben ugyanis a biztosító mielőbb tud cselekedni, ha szükséges, éppen a kárszakértő bevonásával, aki megejti a kárfelvételt is. A biztosítók a kárfelvételre általában a kárbejelentést követő 24, legkésőbb 48 órán belül sort kerítenek.

A kárbejelentést követő kárfelvétel során a kárszakértő jegyzőkönyvet is kitölt, melynek egy példánya saját birtokunkban marad. Magán a kárszemlén több hivatalos dokumentumra is szükségünk lesz, így gépkocsink forgalmijára, jogosítványunkra, a baleset helyszínén kitöltött baleseti bejelentőre, ha lízingelt kocsiról van szó, a lízingszerződésünkre, bankszámlánkra, melyre biztosítónk átutalhatja a nekünk járó kártérítési összeget, illetve, ha a baleset során rendőri intézkedés is történt, a rendőr által kiállított helyszíni szemle okmányait is magunkkal kell vinnünk a kárszemlére.

Nem árt tudnunk, hogy magának a kárbejelentésnek a kötelezettsége, nemcsak a kárt, balesetet elszenvedő vétlen félt terheli. A káreseményt a kár okozójának is be kell jelentenie biztosítójának, melyet írásos formában kell megtennie, a káreseményt követő nyolc naptári napon belül. A kárbejelentés során meg kell adnia a kárrendezéshez szükséges adatokat és a káresemény meghatározó körülményeit is röviden ismertetnie kell.

A kárbejelentés határideje tehát nyolc nap, mely egyedül abban az esetben módosul, ha a káresemény külföldön következik be. Ezesetben a nyolc napot a hazaérkezésünktől kezdődően kell számolni.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek