Kárrendezés menete

Legyen szó akár kötelező biztosításról, akár cascóról, lakás-, élet vagy utas-, esetleg balesetbiztosításról a kárrendezésnek minden biztosítótípusnál megvan a maga, hasonló forgatókönyv szerint felépülő menete, mely a kárbejelentés mozzanatával kezdődik és pozitív esetben a kártérítési összeg kiutalásával, kifizetésével ér véget. Rosszabb esetben kárigényünket jogtalannak is ítélhetik, annak elévülése miatt.

A kárrendezés menetének lényegi elemei tehát azonosak a különféle biztosítások esetében, de a kárbejelentés határideje például már nem esik egybe minden biztosítástípusnál. Ugyanígy, bár a megfelelő formanyomtatványok, a legtöbb biztosítónál online formátumban is letölthető kárrendezéshez szükséges dokumentumok (gépjármű kárbejelentő lap, kárbejelentő, stb…) is különböznek egymástól, de magának a papírnak a kívánalma minden biztosítástípus esetében közös.

A kárrendezés menetében vázolt első lépések után, ha bejelentettük a kárt és csatoltuk a biztosító által kért megfelelő okmányokat, ezek folyományaként a biztosító kezdeményezi a kárrendezési eljárást, mely biztosítástípustól függően változik.

Míg kötelező biztosításnál vagy cascónál a kárrendezés menete a biztosító eljárása folyamán kárszakértő bevonását igényli majd minden esetben, aki többek közt a gépjárművünket ért kár, károk alapján felbecsüli, nem vált-e totálkárossá, vagy gazdaságilag totálkárossá a kocsink, addig a lakásbiztosításoknál egyes károk megkívánják a helyszíni szemlét, míg mások viszont nem. Kárszakértő bevonására értelemszerűen csak a helyszíni szemlét megkívánó károk esetében van szükség.

Ugyancsak a lakásbiztosításoknál évente egyszer lehetőségünk nyílhat telefonos kárrendezésre kisebb összegű károk, például csőtörés, beázás esetleg villámcsapás vagy vihar következtében keletkezett károk esetén. Ha felhasználtuk már évi egy telefonos bejelentési lehetőségünket, a továbbiakban a kárrendezés menetének ugyanúgy részét képezi a helyszíni szemle, mint komolyabb károknál egyéb esetekben. Ha nem élünk a telefonos bejelentés lehetőségével ugyanezen forgatókönyv szerint alakulnak az események.

Az utasbiztosításoknál a kárrendezés menetének legbonyolultabb, legösszetettebb részét maga a kárbejelentés képezi. Hiszen még ha épp külföldön tartózkodunk is célszerű biztosítónkat a minket ért balesetről 24 órán belül tájékoztatni, hogy később, ha hazatérésünk után a szükséges dokumentumokkal együtt valóban intézni kezdjük kárrendezési ügyünket, jogosnak fogadják el kártérítési igényünket, és a kárrendezés menetének utolsó lépcsőjében fizessék is meg számunkra a minket megillető kártérítési összeget.

Az életbiztosításoknál viszont épp ellenkezőleg, a kárrendezés menetének folyamatát akár interneten keresztül is elindíthatjuk a legtöbb biztosítótársaságnál. Ilyenkor magát az igénybejelentést tesszük meg az internetes formanyomtatvány kitöltésével, melyet elektronikus úton, mindössze egyetlen kattintással juttathatunk el a biztosító felé. Fontos tudnunk azonban, hogy ez az igénybejelentő lap nem elégséges a kárrendezés teljes lebonyolításához, a biztosító miután felveszi velünk a kapcsolatot kárigényünk rendezéséhez további adatokat fog kérni tőlünk.

A kárrendezés menete a kártérítési összeg kifizetésével zárul le minden biztosítástípus esetében. Ha elégedetlenek volnánk a részünkre kiutalt összeggel, vagyon- és balesetbiztosítási szerződésekkel kapcsolatos további kárigényünket a biztosítási esemény időpontjától számított két éven belül jelezhetjük biztosítónknak, ha pedig a kötelezővel kapcsolatos károk miatt szeretnénk reklamálni, úgy erre az első kárbejelentéstől számítva egy évünk van. Utána kárigényünket a biztosító elévültnek tekinti.

Végezetül nézzük meg még egyszer a kárrendezés menete milyen főbb lépcsőket, mozzanatokat foglal magában, különös tekintettel arra, a kárrendezés menetének egyes mozzanatai mit igényelnek részünkről!

A kárbejelentésnél mindig ügyeljünk a biztosítástípusra vonatkozó kárbejelentési határidő betartására. A kárrendezéshez feltétlen szükséges dokumentumokat mindenkor bocsássuk biztosítónk rendelkezésére, hogy a kárrendezés menete áttekinthetően és időben flottul zajolhasson le. A biztosító kárrendezési eljárása során mutatkozzunk készségesnek a kárszakértővel szemben, a megbeszélt találkozón jelenjünk meg, lakáskárok esetén biztosítsuk a helyszíni szemlét végző bejutását. Ha kifizették részünkre a kártérítési összeget, ám azzal mégis elégedetlenek volnánk, reklamáljunk időben, nehogy kárigényünk elévüljön időközben.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek