Kárrendezés

A kárrendezés egyik speciális alesetét, a kötelező biztosítás kárrendezés mely kifejezetten a gépjárművekre vonatkozik, már alaposan kiveséztük. A kárrendezés fogalma viszont nemcsak a kötelező biztosításhoz kötődik szervesen, kárrendezésre sor kerülhet lakás-, utas-, illetve személyi biztosítás esetében is. Utóbbi hatóköre kiterjed az állam által finanszírozott gyermek és ifjúsági balesetbiztosításra is.

Amiben a kárrendezés menete a gépkocsikra kötött kötelező biztosításnál és a lakásunkra kötött otthonbiztosításnál, illetve az életbiztosításoknál is megegyezik, az az, hogy mindhárom káreseményt, akár elektronikus úton is bejelenhetjük a legtöbb biztosítónál. Szintén az egyes biztosítástípusok közös vonása, hogy bejelentésükhöz a kárrendezés folyamán speciális dokumentumokra is szükségünk lesz. Ilyen speciális okmány, online is letölthető dokumentum lehet például a gépjármű kárbejelentő lap, vagy lakásbiztosításnál a kárbejelentő adatlap.

Amiben az egyes biztosítási típusokra vonatkozó kárrendezések lényeges eltérést mutatnak, az a káresemény bejelentésének határideje, biztosítási szakszóval a kárrendezési határidők. Míg lakásbiztosítás esetében a káresemény bekövetkezését követően szűk két nap áll rendelkezésünkre a kár bejelentésére, addig az utasbiztosítással kapcsolatos kárbejelentést, mely a kárrendezés folyamatának megindításához nélkülözhetetlen, akár hazaérkezésünket követve is megejthetjük még öt napon keresztül.

A kötelező biztosítás és a lakásbiztosítás kárrendezése során szintén általános követelmény a kárrendezést igénylő ügyféllel szemben, hogy amíg a kárszakértő fel nem mérte a gépkocsinkban, vagyontárgyainkban keletkezett kárt, addig azt, azokat nem szabad megjavíttatnunk, kivéve, ha kárenyhítés miatt a javítás szükségszerűvé válik.

A speciális dokumentumok mellett a kárrendezés megindításához, a kárbejelentéshez majd minden esetben szükségünk lesz személyes adataink megadásán túl egyéb adatok megadására is. A biztosító tudomására kell hoznunk érvényes biztosítási kötvényünk számát, ha tárgyban következett be kár, annak tartózkodási helyét, pontos címét is meg kell adnunk, ha minket ért baleset, például utasbiztosításnál, akkor természetesen saját tartózkodási címünket kell közölnünk biztosítónkkal a gyors és minél hatékonyabb kárrendezési eljárás lebonyolításának érdekében. Gépkocsira kötött kötelezőnél és lakásbiztosításnál pedig a káresemény helyét, időpontját is közölnünk kell, és röviden vázolnunk kell magát a bekövetkezett balesetet is.

Kárszakértő bevonására és helyszíni szemlére gépjárműre vonatkozó kárrendezés, és lakásbiztosításokra vonatkozó kárrendezés kapcsán kerülhet sor. De a lakásbiztosítások körében egyes kárfajták, például a kisebb összegű üvegkárok, vagy ha egy zárcsere megtérítésére vonatkozóan élünk kártérítési igényünkkel, nem kívánnak helyszíni szemlét.

A lakásbiztosítás nemcsak elemi károk, tűzrobbanás, villámcsapás vagy ennek utólagos indukciós hatásai, illetve csőtörés, beázás ellen nyújt „védelmet”, szintén kárrendezésre kerülhet sor, ha otthonunkban betöréses lopás, vagy rablás történt, illetve baleset, baleseti halál esetén is. A lakásbiztosításhoz kötődő kárrendezés a kár fajtájától függően további speciális dokumentumok beszerzését kívánhatja meg az ügyfelektől, így például betöréses lopás esetén a rendőrségi feljelentés megtörténtét is igazolnunk kell.

Mielőtt megindítjuk a kárrendezés folyamatát és megtesszük kárbejelentésünket, biztosítástípustól függetlenül érdemes elolvasnunk biztosítónknál épp milyen speciális dokumentumokat igényel a fennálló biztosításra vonatkozó kárbejelentés. Szintén érdemes betartanunk az egyes biztosítástípushoz kötődő bejelentési határidőket, máskülönben, hiába tudjuk igazolni, hogy jogosan fordulunk kártérítési igényünkkel a biztosítóhoz, könnyen pénz, kártérítési összeg híján maradhatunk. A legtöbb vonatkozó információt az érdeklődök az egyes biztosítók weboldalain részletesen is megtalálják.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek