Kötelező biztosítás díjfizetés

kötelező biztosítás díjfizetés

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kötelező jellege miatt, amíg hivatalosan forgalomban van a gépjármű, addig érvényben kell tartani, vagyis fizetni kell a biztosítási díjat.

Ezt megtehetjük csekkel, átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy a biztosító pénztárában személyesen. A törvény szerint a szerződő kötelessége a díjfizetés, így sajnos ez alól nem ad mentességet, az, hogy a biztosító nem küld csekket. Ilyenkor a szerződőnek kell gondoskodnia arról, hogy a díj mindenképpen és határidőben beérkezzen a biztosítóhoz.

A díjfizetésre ad a biztosító egy un. „türelmi időszakot”, ez a díj esedékességéttől számított 60 nap. Ezalatt az időszak alatt a biztosító kockázatban van (vagyis fizet, ha kár történik), de a 61. napon törli a szerződést un. „díj-nem-fizetés” miatt, és ezzel megszűnik a kockázatviselése is. Ebben az esetben ugyanahhoz a biztosítóhoz kell visszakötni a szerződést, és a díjjal nem fedezett időszakra un. „fedezetlenségi díjat” számol a biztosító. Ez a fedezetlenségi díj váltotta fel a korábbi un. MABISZ-díjat. Ezt a díjat egy, a biztosítók által közösen fenntartott számlára utalják, ebből a befolyt összegből fedezik azokat a károkat, amelyek esetében nem volt azonosítható vagy nem rendelkezett felelősségbiztosítással a károkozó.

A fedezetlenségi díj 2010. jan. 1-e óta gépjárműkategóriánként egységes napidíj, minden biztosító ugyanazzal a díjjal köteles számolni. Viszont ez a napidíj jóval magasabb összeget eredményez, mint a megszűnt biztosítás ugyanarra az időszakra eső díja, így nagyon drága „mulatság” lehet, ha így szűnik meg a szerződésünk.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek