Kötelező biztosítás érvényessége

kötelező biztosítás érvényessége

A kötelező biztosítás érvényessége (vagyis, hogy mikortól kell helyt állnia helyettünk) vagy előre meghatározott időponttól (pl. következő év jan.1), vagy ennek hiányában, a kötelező biztosítás szerződés létrejöttekor indul. Általában a kötelező biztosítás határozatlan tartalmú, a biztosítási időszak 1 év. Egyes speciális esetekben lehet határozott tartalmú is a szerződés.

2010.jan.1-től változott a kötelező biztosítás érvényességének évfordulója: a 2010. jan. 1-e után kötött szerződések évfordulója a megkötés napja, a korábban kötött szerződések évfordulója maradt ugyanúgy a január 1., vagyis megszűnt az egységes január 1-ei évforduló. Ez azért nagyon fontos a kötelező biztosítás érvényessége esetén, mert évforduló előtt 30 nappal kezdeményezhető a kötelező biztosítás felmondása, ha élni akarunk a kötelező biztosítás váltás lehetőségével egy másik biztosítóra, és erre a határidőre ettől kezdve mindenkinek egyénileg kell figyelnie.

A kötelező biztosítás díj a biztosítót arra az időszakra illeti meg, amíg a gépjármű forgalomban van: ez határozatlan tartalmú szerződés esetén megállapodás szerint több részletben (éves-féléves-negyedéves) is lehetséges, határozott tartam esetén csak egyösszegben. Amennyiben tulajdonos vagy üzembentartó váltás, forgalomból való kivonás történik, akkor ennek időpontjáig kell a biztosítási díjat fizetni vagyis kötelező biztosítás érvényessége ezt az időt jelenti.

A törvény egyértelműen kötelezővé teszi a biztosítás megkötését és fenntartását, ennek hiányban a gépjármű nem vehet részt a forgalomban. A kötelező felelősségbiztosítás nem megkötése vagy nem fizetése a forgalomból való kivonást vonja maga után. A kötelező biztosítás érvényessége kezdete a szerződés megkötése; tartama 1 év; díjfizetés negyedéves-féléves-éves ütemezésben lehetséges; évforduló vagy jan. 1 vagy 2010.jan.1 után kötött szerződések esetében a kötés napja.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek