Kötelező biztosítás felmondása

kötelező biztosítás felmondása

A kötelező biztosítás felmondása csak bizonyos, előre meghatározott esetekben lehetséges: érdekmúlás, ideiglenes vagy végleges forgalomból való kivonás, évfordulós felmondás.

A leggyakoribb oka a kötelező biztosítás felmondásának az érdekmúlás. Érdekmúlás klasszikus értelemben azt jelenti, hogy a szerződőnek megszűnik az érdeke a vagyontárgy megóvásában. Jelen esetben a szerződő biztosítási kötelezettsége szűnik meg, mert előre meghatározott okok miatt kikerül vagy a tulajdonából (felelősségéből) vagy a forgalomból a gépjármű. Ezek alapján érdekmúlás esetei lehetnek: tulajdonváltás, üzembentartó váltás, műszaki totálkár, forgalomból való végleges kivonás, lopás.

Kötelező biztosítás felmondása esetében tájékoztatni kell a biztosítót, hogy fentiek közül melyik eset következett be: tulajdonváltásnál: adás-vételi szerződés vagy egyéb, tulajdonjog átruházást tartalmazó hivatalos okirat (pl. hagyatéki végzés); üzembentartó váltásnál: üzembentartói megállapodás ill. átírt forgalmi; műszaki totálkár esetén bontási jegyzőkönyv vagy a végleges forgalomból való kivonásról szóló önkormányzati határozat, lopás esetén: nem elég a rendőrségi jegyzőkönyv, itt is a végleges forgalomból való kivonásról szóló önkormányzati határozat szükséges.

A forgalomból ki lehet vonni ideiglenesen is a gépjárművet maximum 6 hónapra. Ez akkor célszerű, ha a gépjármű valamilyen oknál fogva nem vesz részt a forgalomban (pl: műszaki vagy gazdasági okok miatt, elutaznak külföldre, és nem használják a gépjárművet, bizományos értékesítésre beadták egy kereskedésbe stb). Ebben az esetben az okmányirodán kell bejelenteni, ahol ezt beírják a forgalmiba és lejelentik a Központi Nyilvántartónak. Ilyenkor a kivonás időszakára nem kell biztosítási díjat (és súlyadót sem) fizetni, valójában „szünetel” a biztosítás. Ha 6 hónap után nem helyezik újból forgalomba a gépjárművet, akkor az Önkormányzat véglegesen kivonja a forgalomból.

Kötelező biztosítás felmondása alakulhat ki kötelező biztosítás díj nem fizetés miatt is, ebben az esetben ugyanannál a biztosítónál kell újrakötni a szerződést, kifizetve az elmaradt díjakat is.

2010. jan. 1-e óta kötelező biztosítás felmondása lehetőséges közös megegyezéssel is. Ilyenkor a biztosító hozzájárulásával szűnik meg a kötelező biztosítás szerződés, egyedi elbírálás alapján. Ennek még nincs kiforrott rendszere, a 2011. biztosítóváltás során volt már rá példa, hogy indok alapján hajlandóak voltak egyes biztosítók így felmondani olyan szerződéseket, amelyeknek nem ekkor volt az évfordulójuk.

Az érdekmúlás utáni leggyakoribb kötelező biztosítás felmondása az biztosítási évforduló alkalmával való felmondás.

Ebben az esetben a kötelező biztosítás felmondása nagyon szigorú formai és időbeli előírással történnek: legkésőbb a szerződés évfordulója előtt 30 nappal, csak írásban mondható fel. Az időpontra nagyon lényeges odafigyelni, főleg most, hogy egyre több „évközbeni” szerződés születik, és pár év alatt meg fog szűnni az év végi átkötési hullám.

A formai követelmények is fontosak: a szerződő mondhatja fel írásban. A kötelező biztosítás lemondó nyilatkozat tartalmazza a szerződő adatait, a gépjármű rendszámát, típusát és a szerződésszámot vagy kötvényszámot. A kötelező biztosítás felmondása eljutatható személyesen, postán vagy faxon a biztosítóba, de arra ügyelve, hogy a beérkezés időpontja számít. Továbbá az évforduló időpontjáig díjjal rendezettnek kell lennie a szerződésnek (vagyis nem lehet elmaradás a díjfizetésben). Amennyiben az előírt határidőnél később érkezik be a kötelező biztosítás felmondása vagy nincs befizetve a biztosítási díj, a felmondás érvénytelen és nem lehet másik biztosítóhoz átkötni a szerződést. Ilyenkor a később kötött szerződés semmis, és a következő évre is ugyannál a biztosítónál kell maradni.

A kötelező biztosítás felmondása tehát csak a fenti okokból és módon lehetséges, egyéb lehetőségeket nem enged meg a törvény.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek