Kötelező biztosítás kárrendezés

kötelező biztosítás kárrendezés

A kötelező biztosítás kárrendezés, egy hosszabb folyamatot vesz igénybe minden érvényes biztosítási fedezettel rendelkező, kártérítési összegre valóban jogosult károsult részéről. A kötelező biztosítás kárrendezés, mely rendszerint kárigényünk bejelentésével veszi kezdetét, speciális dokumentumokat (kárbejelentő, gépjármű kárbejelentő lap) is igényel, ezenfelül nem árt odafigyelni a kötelező biztosítás kárrendezéshez kapcsolódó fontos határidőkre (bővebben lásd a kárbejelentés határideje című cikkünket is) sem.

A kötelező biztosítás kárrendezés nyitómozzanatát képező kárbejelentésre, ma már több lehetőségünk is nyílik. A gyors ügyintézés érdekében célszerű a technikai modern vívmányaival élni, és a telefon mellett, ahol arra a biztosító lehetőséget ad, az online ügyfélszolgálaton keresztül, akár elektronikus levélben értesíteni szolgáltatónkat a káreseményről, magáról a minket ért kárról.

A kárbejelentés határideje általánosan két munkanap, mely kivált casco biztosításra vonatkozik, ha kötelező biztosításunk alapján kérjük a kár megtérítését, kárunkat célszerű még ennél is hamarabb jelezni biztosítónk felé. Ezt a bejelentést utóbbi esetben magának a károkozónak sem szabad elmulasztania megcselekedni.

A kötelező biztosítás kárrendezésnek ezen korai stádiumában, magához a kárbejelentéshez, szükségünk lesz biztosításunk szerződésszámára, személyes adatainkra, autónk és a kárt okozó személy gépkocsijának rendszámára, forgalminkra, röviden vázolnunk kell a káreseményt, annak helyét és időpontját is megjelölve leírásunkban, valamint a biztosító tudomására kell hoznunk, a kárszakértő, hol ejtheti meg az esedékes helyszíni szemlét.

Amint bejelentettük a minket ért kárt és a biztosító feldolgozta adatainkat, meg is kezdődik a kötelező biztosítás kárrendezés folyamata. A biztosító ellenőrzi fedezetünket, meggyőződik afelől, hogy rendszeresen fizettük-e a biztosítási díjat, majd, ha mindent rendben talál, konzultál a kárszakértővel, aki a kárrendezésnek a következő lépcsőjében velünk is felveszi a kapcsolatot.

A kárszakértő, miután szabatosan, jegyzőkönyvben rögzíti a károkat, eldönti, sor kerülhet-e autónk gazdaságos javítására, vagy totálkárosnak kell-e minősíteni gépkocsinkat. Ha a sérülések javíthatók, megkezdődik a javítás, ha nem, totálkárrendezésre kerül sor.

A kötelező biztosítás kárrendezés minden esetben akkor tekinthető lezártnak és véglegesnek, ha a megítélt kártérítési összeget kifizették számunkra, vagy a javítást végző cégnek, személynek.

Ha a részünkre megítélt kártérítési összeggel szemben kétségeink, problémáink merülnének fel, a kötelező biztosítás kárrendezést követően a legtöbb biztosítónál kérhetünk felülvizsgálatot, sok helyen szakjogászt is rendelkezésünkre bocsájtanak, aki minden kérdésünk tisztázásában segítségünkre lesz a folyamat során, és akinek szolgálataiért külön már nem kell fizetnünk.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek