Kötelező biztosítás nem fizetése

A kötelező biztosítás nem fizetése igen súlyos következményekkel járhat minden gépkocsi tulajdonosra, függetlenül attól, hogy szándékosan, anyagi nehézség miatt nem fizette-e be az esedékes kötelező biztosítás díj összegét, vagy feledékenységből, csekk, díjbekérő levél hiányában mulasztotta-e el fizetési kötelezettségét. A kötelező biztosítás nem fizetésének fennforgása esetén ugyanis a biztosító nemcsak érvényes szerződésünket törli a hatvan napos türelmi idő végeztével, de fedezetlenségi díj kiszabására is sort kerít, sőt a szerződésbontási procedúra legvégén a jegyző még a forgalomból is kivonhatja gépjárművünket.

Ha esetünkben a kötelező biztosítás nem fizetésének ténye áll fenn, a biztosítónk hatvan napos türelmi idővel él. Ez az a kritikus időszak, ameddig biztosan nem törölhetik érvényben lévő kötelező biztosítási szerződésünket. A kötelező biztosítás nem fizetésének tényéről mi magunk már az első hónap, egész pontosan harminc nap múltán értesülünk, ez az értesítési kötelezettség ugyanis a biztosítót terheli. A fedezetlenségi díj megfizetése viszont, melyet visszamenőlegesen, a kötelező biztosítás díjával nem fedezett időszakra fizetünk, sokszor kötelezőnk többszörösével egyenértékű összeget, minket.

Ha érvényes szerződésünket a kötelező biztosítás nem fizetése miatt, vagyis díjnemfizetésre hivatkozva mondja fel biztosítónk, és a kötelezőnk törlése után balesetet, kárt okozunk, nekünk maguknak kell az okozott károkat a másik fél részére megtérítenünk.
Ráadásul a kötelező biztosítás nem fizetése egyúttal magával vonja azt is, hogy a biztosító ennek tényéről írásban tegyen jelentést, ezt az úgynevezett lejelentési kötelezettség címén jogszerűen teszi. Ezen folyamat végén kerítenek sort autónk forgalomból való kivonására, melynek procedúráját a jegyző végzi.

Azért sem érdemes megvárnunk, míg biztosítónk a kötelező biztosítás nem fizetése miatt fedezetlenségi díjat ró ki ránk, mert ezt az összeget mindig egy összegben kell megfizetnünk. Ha korábban gondot okozott kötelezőnk tarifája, úgy ez az emelt összeg, duplán gondot fog okozni.

A kötelező biztosítás nem fizetésének ténye ráadásul egy kötelező váltás során is megbosszulhatja magát. Ha ugyanis biztosítót váltunk, az új biztosító ellenőrizni fogja, korábban rendesen fizettük-e kötelező biztosításunk díját, illetve az utána kirótt fedezetlenségi díjat, melyet a felmondott szerződés dátumától az újrakötés dátumáig tartó időszakra rónak ki.

Ha jelenlegi biztosítónk a kötelező biztosítás nem fizetése miatt mondja fel érvényes szerződésünket, a kötelező váltás lehetőségéről is lecsúszunk egy időre a kötelező biztosítás nem fizetése miatt, mert jelenlegi biztosítónk új szerződés megkötésére kötelez bennünket. Ezzel biztosítja be magát, hogy megfizessük neki a fedezetlenségi díjat.

Míg korábban kormányrendeletben szabályozták a biztosítók számára azt is, hogyha kötelező biztosítás nem fizetése miatt szűnik meg szerződésünk, az új biztosítás során a bonus-malus rendszer ránk vonatkozó bonus besorolását is elveszítsük, vagyis míg malusunk megmaradt, bonus osztályunk az új szerződés értelmében csak A00 lehetett, ma ez a rendelet a fedezetlenségi díj bevezetése miatt megszűnt. Vagyis, míg korábban, hiába vezettünk évekig balesetmentesen, ami miatt a biztosító alacsonyabb kötelező tarifával jutalmazhatott volna minket, a kötelező biztosítás nem fizetése még ettől a kedvezménytől is megfosztott bennünket, ma már ilyen veszélytől nem kell tartanunk.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek