Kötelező biztosítás váltás

kötelező biztosítás váltás

A kötelező biztosításra vonatkozó változtatások nemcsak az új kötelező biztosítás megjelenését, a kötelező biztosítás díj megváltozását vonták magukkal, 2011-től már a kötelező biztosítás évfordulója sem az egységes január 1-je, mint volt korábban. A kötelező biztosítás váltás napja azon gépjármű tulajdonosok esetében módosult, akik 2010. január 1-jét követően vásárolták meg új gépkocsijukat. Esetükben a kötelező biztosítás váltás napja úgy változik, hogy a kockázatviselés kezdőnapjának, vagyis annak a napnak, amikor a megkötött kötelező biztosítás szerződés értelmében megkezdődik a kockázatviselés, dátumához kell hozzáadni egy évet. Ez lesz a kötelező biztosítás váltás időpontja, amikor az autó tulajdonosok egy esetleges kötelező váltás kapcsán biztosítót válthatnak.

A kötelező biztosítás váltással kapcsolatos változtatások nem érintették viszont a biztosítási időszakra vonatkozó korábbi szabályokat. Vagyis a biztosítási időszak továbbra is egy évet ölel fel. Érvényben lévő biztosítási szerződésünket pedig a kötelező biztosítás váltást megelőző 30 napon belül mondhatjuk fel írásban, és ugyanezt a biztosító is megcselekedheti irányunkban.

Szintén a kötelező biztosítás váltás új dátuma vonatkozik azokra, akik bár nem vásároltuk 2010. január 1-je után új autót, de ezen dátum után kérték korábban a forgalomból kivont gépkocsijuk ismételt üzembe helyezését. Illetve akkor sem a régi kötelező biztosítás váltás vonatkozik ránk, ha korábbi biztosítási szerződésünk 2010. január 1-jét követően szűnt meg közös megegyezéssel és ezután biztosítót váltottunk.

Vagyis azok, akik 2010. január 1-jét követően nem vettek új gépkocsit és a fentiek közül egyik kategóriába sem sorolhatók, továbbra is minden év novemberében válthatnak biztosítót, a többiekre viszont, akikre a felsorolt feltételek közül bármelyik is vonatkozik, már az új kötelező biztosítás váltás időpontja vonatkozik, ebből levonva 30 napot azt a dátumot is megkaphatják, amíg írásban felmondhatják érvényben lévő kötelezőjüket.

Fontos tehát, hogy eszünkbe véssük ezt a dátumot és ne megszokásainkra hagyatkozzunk, amikor a kötelező biztosítás váltás témája aktuálissá válik. Hiszen jelentős pénzösszegeket takaríthatunk meg, ha a biztosítási évforduló napján biztosítót váltunk, amennyiben kedvezőbb ajánlatot, kedvezőbb díjszabású kötelezőt találtunk korábbi kötelező biztosításunknál.

A kötelező biztosítás váltás igen fontos eleme a biztosítási szerződésnek, hiszen ezen dátum jelöli ki, mikor válthatunk biztosítót a gépjárművekre vonatkozóan.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek