Közlekedési baleset

közlekedési baleset

A közlekedési baleset sokszor elkerülhetetlenek. Mindez lehet az Ön hibájából, de sokszor a másikfél közlekedési hibájából adódik. Egy kisebb koccanás is járhat nagyobb értékű kárral, de rosszabb esetben történhet személyi sérülés is. Mi a teendő közlekedési baleset esetén? Kell-e rendőrséget értesíteni? Milyen fontos teendők vannak a kárbejelentővel és mit kell tenni baleset után?

Mi a teendő közlekedési baleset esetén?

  1. Közlekedési baleset esetén meg kell állni – még akkor is, ha nem tűnik túl nagynak a kár.
  2. Meg kell győződni arról, hogy a közlekedési balesetben történt-e személysérülés, ha igen, azonnal mentőt hívni. Ebben az esetben a rendőrséget is értesíteni kell, egyéb esetekben nem kötelező, de ha vitatott a helyezet, akkor célszerű. Ha külföldi a közlekedési balesetben résztvevő bármely gépjármű, akkor is értesíteni kell a rendőrséget. Amennyiben a rendőrség is bevonásra kerül, minden közlekedési balesetben érintett fél köteles megvárnia a rendőrséget, és csak az ő engedélyükkel hagyhatja el a helyszínt.
  3. A helyszínt csak akkor lehet megváltoztatni, ha az nem befolyásolja a történtek utólagos rekonstruálását. Ha nem lehet megváltoztatni a helyszínt, akkor gondoskodni kell a további közlekedési baleset megelőzéséről.
  4. Meg kell adni, ill. el kell kérni a szükséges információkat: tulajdonos / üzembentartó adatai, vezető adatai, rendszám, biztosító és kötvényszám. Ezen adatok valódiságát, amennyire lehet, célszerű le is ellenőrizni (igazolványok, forgalmi, a kötelező biztosítás igazolása stb). Ha elhagyja a közlekedési baleset helyszínét a károkozó fél az adatok megadása előtt vagy megtagadja az együttműködés, akkor a lehető legtöbb adatot kell felírni (főleg rendszám, gépjármű típusa, színe stb), hogy a rendőrség fel tudja deríteni utólag a tulajdonost. Ebben az esetben ismeretlen károkozó ellen indul eljárás.
  5. Célszerű tanúkat keresni, akik szerencsésebb, ha nem olyan „érintett személyek”, akik valahogyan „részt vettek” a közlekedési balesetben. Tehát nem utas, nem hozzátartozó stb. Ezeknek a tanúknak is el kell kérni az adatait és elérhetőségüket. Célszerű továbbá még fényképeket készíteni (mégha mobiltelefonnal is).
  6. Ki kell tölteni az un. Európai Baleseti Bejelentőt – „kék-sárga”. Itt is meg kell adni az összes adatot, ill le kell rajzolni a közlekedési baleset helyszínét és a történteket.

Ami fontos a kárbejelentővel kapcsolatban

Mi a teendő a közlekedési baleset után?

  1. Be kell jelenteni a biztosítóba a káreseményt a baleseti bejelentő bemutatásával, a károkozónak (biztosítottnak) 8 nap áll rendelkezésére, a károsultnak 30 nap. A károsult a bejelentést megteheti a (márka)szervizben is, ahol általában az összes ezzel kapcsolatos ügyintézést le is bonyolítják.
  2. Ismeretlen károkozó esetén a MABISZ Gépjármű Kárrendezési Irodájánál kell bejelenteni 30 napon belül, ilyenkor az Iroda téríti meg a jogos kárigényt (lsd. fedezetlenségi díj), és ha felderítésre kerül a károkozó, akkor rajta regresszálja a MABISZ a kártérítés összegét.
  3. Külföldön történt károkozás esetén a hazaérkezéstől számított 8 napon belül kell bejelenteni a biztosított (károkozó) biztosítójánál a káreseményt.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek