Miért kötelező a kötelező?

Miért kötelező a kötelező?

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítással minden, magyarországi telephelyű és a forgalomban résztvevő gépjárműnek rendelkeznie kell az üzemeltetése során okozott károk megtérítése érdekében. Ezért kötelező felelősségbiztosítás.

A törvényi előírásnak az a célja, hogy a károkozó fizetőképességétől függetlenül megtérüljenek a gépjárművel másnak okozott károk. Ezzel a kötelező felelősségbiztosítással gyakorlatilag a biztosító átvállalja a károkozó kártérítési kötelezettségét, amely kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a biztosító valamilyen oknál fogva nem térít (pl: nincs fedezete a károk megtérítésére – lásd MÁV Egyesület, a biztosítási szerződésben előre meghatározott esetekben: kizárások, mentesülések stb.)

2010. január 1-től a korábban érvényes 190/2004. (VI. 8.) Kormányrendeletet felváltotta a 2009. évi LXII. törvény, amely részletesen szabályozza a kötelező felelősségbiztosítási jogviszonyban lévők és egyéb, ehhez a jogviszonyhoz kapcsolódó Szervek jogait és kötelezettségeit. A bonus-malus rendszert a 19/2009. (X. 9.) PM rendelet, a törvényben alkalmazott gépjárműkategóriákat pedig a 20/2009. (X. 9.) PM rendelet szabályozza.

A kártérítési összegek tekintetében is változás történt a korábbi Kormányrendelethez képest, ahol nem volt felső korlátja a kártérítési összegnek. Ez az alábbiak szerint módosult 2010. jan. 1-től: egy biztosítási esemény kapcsán a károsultak számától függetlenül dologi károkra 500 millió Ft, személysérüléses károkra 1.600 millió Ft-ot fizet maximum a biztosító. Egy biztosítási esemény alatt akár több eseményt is ért a törvény, ha azok azonos okból, egymással közvetlen ok-okozati összefüggésben lévő, időben összefüggő káresemények.

A törvény egyértelműen kötelezővé teszi a biztosítás megkötését és fenntartását, ennek hiányban a gépjármű nem vehet részt a forgalomban. A kötelező felelősségbiztosítás nem megkötése vagy nem fizetése a forgalomból való kivonást vonja maga után.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek