Motor CASCO

motor CASCO

Míg korábban a motor CASCO biztosítás kötést illetően, elég mostoha volt a helyzet, lévén a biztosítók nehezen és szigorú feltételekkel kötöttek például lopáscascót, hisz köztudott, egy motort sokkal könnyebb eltulajdonítani, mint egy személygépkocsit, manapság már egyre hajlékonyabban a biztosítók és egyre több speciális fedezetet nyújtó CASCO-t kínálnak a motorosoknak, legyen szó akár féléves újérték térítésről, akár tárolási kedvezményről. Nem csoda, hogy a biztosítók legtöbbje felfedezte a motor CASCO-ban rejlő lehetőségeket, hisz, ha valaki megfizette a havi 10-30 ezres CASCO biztosítást, cserébe joggal várhatja el, hogy csodajárgánya minden szempontból biztonságban legyen.

A biztosítóknak máig egyik legnagyobb hiányossága viszont, hogy a Motor CASCO biztosítást sok esetben csak új motorkerékpárra hajlandók megkötni, csupán egynéhány szolgáltató kínál használt motorra is cascót. A helyzet viszont még így is évről-évre egyre inkább javuló tendenciát mutat, igaz, a biztosítók a lehetőség felkínálása mellett, azért alaposan megfontolják, kivel kötnek szerződést. Ha használt motorra kívánunk CASCO-t kötni, bátran kérhetnek fotókat forgalminkról, a motor kulcsairól és magáról a motorról is, több nézetből. A motor CASCO biztosítás kötésénél ráadásul az is hátrányt jelent, ha valaki kezdővezető, akkor nem ritkán pótdíjat is fizetnie kell. A pótdíj a három évnél frissebb nagymotor jogosítványra vonatkozik.

Az online szolgáltatók között azért találni olyat is, ahol már négyféle konstrukció közül választhatunk, úgy, hogy a motor CASCO új és használt, forgalmi engedéllyel rendelkező motorkerékpárokra egyaránt megköthető. A választék a teljeskörű motorkerékpár biztosítástól, az egyszerűsített Motor CASCO-ig terjed, a motorkerékpár törésbiztosításán, vagy akár csak lopásbiztosításán át, a motorkerékpár totálkár biztosításig. Plusz ehhez jönnek a bevezetőben már érintett speciális fedezetek, melyeket a CASCO biztosítás záradékaként köthetünk meg magával a szerződéssel egyidőben. Ezek révén individualizálhatjuk, a szükség mértékben személyre, motorunkra szabhatjuk érvényes CASCO-nkat.

Míg az első esetben a biztosítás fedezetet nyújt a járművet fenyegető leggyakoribb veszélynemekre, úgyis, mint törés-, lopás, elemi kár, beleértve a rongálás és vandalizmus károkat is, a törésbiztosítás a baleseti eredetű töréskárok mellett az elemi károk által okozott sérüléseket téríti, a lopásbiztosítás kizárólag a lopás-, rablás- és vandalizmus károk esetén finanszíroz, a totálkár biztosítás pedig a gépjármű totálkára, illetve teljes lopáskára esetén nyújt biztosítási szolgáltatást. A speciális fedezetek között az említettek mellett létezik még bukósisakra és motoros ruhára köthető fedezet, pályázás-törés CASCO és úgynevezett off-road fedezet is, mely versenyszerű motoros balesetek esetén is kárpótol bennünket az esetleges töréskárokért. Akárhogy is nézzük a motor CASCO biztosítás nagyon abba az irányba halad, hogy akár néhány éven belül a biztosítópiac egyik siker-, húzóágazata legyen.

Egyes biztosítóknál télen szüneteltethetjük is a CASCO biztosítást (bár a lopáscascót akkor sem feltétlen érdemes), amivel akár 60%-kal is csökkenthetjük a szezonon kívüli díjat. Ezen kívül a motor CASCÓ-ra is vonatkozik a kármentességi díjkedvezmény, ha biztosítási kifizetést az érintett biztosítási időszak alatt nem teljesített a biztosító, valamint a szerződés terhére nem került biztosítási szolgáltatási összeg tartalékolásra, a biztosítás évfordulójakor engedményt adnak a következő biztosítási időszak díjából. Ez egy évre 5%, öt vagy ennél több év esetén pedig már 25% is lehet. Szerződésünk terhére történő kifizetéskor, az azt követő biztosítási évfordulóval megszűnik kármentességi díjkedvezményre való jogunk.

Egy magasabb motor CASCO-nak persze ezeken kívül is lehetnek előnyei, ilyen az extraszolgáltatások köre, mint például az üvegtörés biztosítás.

A kártérítésről tudni kell, hogy összegéből minden esetben levonásra kerül a kötvényen feltüntetett önrészesedés (általában 10-30%, de egyes biztosítóknál a már igencsak magasnak számító 50%-ot is elérheti), valamint totál és lopás károk esetén a szerződés éves díjhátraléka. A kártérítést feltételekhez kötik, lopás esetén sokszor csak akkor fizetnek, ha be tudjuk mutatni a bizonyítékot, letört lakatot, levágott láncot, stb… Máshol akkor számíthatunk a jogosan járó összegre, ha legalább zárt, de inkább őrzött helyről vitték el motorunkat. Nagy értékű károk esetében a biztosítók nem ritkán pótszemlét is kérnek.

A legkedvezőbb motor CASCO megtalálásához, érdemes igénybe venni az online kötelező kalkulátor segítségét, így nemcsak a teljes kínálatból választhatjuk ki a számunkra legkedvezőbb biztosítási formát, de az egyes ajánlatokat is összevethetjük egymással.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek