Utasbiztosítás Európai Unióban

utasbiztosítás Európai Unióban

Utasbiztosítás – Európai Unió Bár az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál kiváltott uniós tb-kártya a magyar állampolgároknak az Európai Unió tagországaiban, társadalombiztosítási alapon egyazon ellátásokat biztosítja, akár a nevezett ország polgárainak, ez az utasbiztosításokat mégsem helyettesítheti. Bevett gyakorlat az unió országaiban, hogy bizonyos összeget a társadalombiztosítási alapon járó biztosításokért is fizetnünk kell. Az adott ország különböző régióiban és tartományaiban a szolgáltatások is eltérőek lehetnek.

Az EU a személyek szabad mozgási jogának következtében a tagállami állampolgároknak és családtagjaiknak akkor is biztosítja a sürgősségi és orvosilag szükséges ellátásokat, ha hosszabb-rövidebb ideig más tagállamok területén tartózkodnak. Az ellátásokra az adott tagállamban érvényes szabályok szerint a magyar állampolgár biztosítottak ugyanúgy jogosultak, akár az adott tagállamban élő, érvényes biztosítással rendelkező személyek.

Az egészségügyi ellátást uniós tb-kártyával igénybe venni szándékozó jogosult részére egyrészt a halaszthatatlanul szükséges szolgáltatások nyújthatók. Halaszthatatlanul szükségesnek minősül egy szolgáltatás, ha annak elmaradása súlyosan veszélyezteti az életet, testi épséget, illetőleg komoly egészségkárosodással jár. Az ellátást mindaddig nyújtani kell, amíg a beteg elbocsátható állapotba nem kerül, illetve egészségi állapotára való tekintettel biztonságosan visszatérhet a biztosítása szerinti országba. Az ellátás "halaszthatatlanul szükséges" voltáról mindenkor a kezelőorvos dönt. A halaszthatatlan ellátások körébe tartozik a dialízis kezelés, az oxigén-terápia és a szüléssel-anyasággal kapcsolatos, azonnal szükséges beavatkozások is a terhesség 38. hetének megkezdéséig.

Amennyiben rendelkezünk uniós tb-kártyával, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hazai egészségbiztosításunk szerint mindazokat az ellátásokat fedezi, melyeket az EGT-tagállam állampolgárainak is a biztosítójuk fizet, ezeket tehát külföldön térítésmentesen kapjuk. Azokért az ellátásokért viszont, amelyekért az EU-tagállam állampolgárai is maguk fizetnek (önrész), a magyar állampolgároknak is fizetniük kell. Ez az azonos elbírálás elvéből következik. A térítésköteles ellátások köre és a térítés mértéke tagállamonként különbözik.

Belgiumban, Finnországban, Franciaországban és Luxemburgban visszatérítéses rendszer működik. Az orvosságok és az ellátás költségeit az ellátásban részesülő személy attól függetlenül köteles megelőlegezni, hogy volt-e uniós kártyája, vagy sem. Az illetékes tagállami biztosító a visszatéríthető összeget az önrész kivételével megtéríti.

Az utasbiztosítást azért is érdemes megkötni, mert az uniós tb-kártya számos szolgáltatásra nem terjed ki. Nem foglalja magában a sérült vagy beteg mentését, például autóbalesetnél a roncsból való kivágást, szállítását, a sérült jármű és utasainak elszállítását. A legközelebbi egészségügyi intézményt, orvost sem segítenek kiválasztani, ahogy nem vehetünk igénybe ingyenes tolmácsszolgálatot, a konzultáció költségeit is nekünk kell állni.

Az uniós tb-kártya nem fedezi a beteg hazaszállítását, vagyis a sürgősségi ellátás után a betegnek magának kell megszerveznie és finanszírozni hazajutását, ami törött lábbal, ólomsúlyú csomagokkal, nem ritkán nyelvtudás nélkül nem is olyan egyszerű feladat. Ugyanúgy nincsenek fedezve a beteg és hozzátartozói közti kapcsolatfelvétel költségei, a beteglátogatás költségei, a poggyászkárok és a sérülések (síbalesetnél az eltört síléc)sem.

A megfelelő utasbiztosítás ezzel szemben fizeti a teljes ellátási költséget, az önrészt is. A beteget nem terheli váratlan költség. Anélkül köthető meg minden magyar állampolgárra, hogy van-e társadalombiztosítása, vagy nincs. Külföldi állampolgárra is megköthető, ha tudomásul veszi, hogy Magyarországra szállítják vissza külföldön elszenvedett sérülés esetén. A megfelelően kiválasztott biztosító költségvállaló nyilatkozatát minden egészségügyi intézmény (állami kórház és magánklinika egyaránt) elfogadja, így a beteget, sérültet a legközelebbi, magas színvonalon dolgozó egészségügyi intézményben szakszerűen látják majd el. A biztosítás magában foglalja a sérült hazaszállítását is. A biztosítók 24-órás, magyarnyelvű asszisztencia-szolgáltatást nyújtanak, megszervezik a bajbajutott személy mentését, orvosi ellátását, kapcsolatot tartanak az orvossal, kórházzal, de még a sérült személygépkocsi hazahozatalában is számíthatunk segítségükre. Az EU bármely országában legyen is rá szükség, az asszisztencia-szolgálat a helyi szokásokat és nyelvet ismerve, minden helyzetben hathatósan tud segíteni.

Az utasbiztosítás ezenfelül is tartalmaz olyan elemeket, amire nagy szüksége lehet minden utazónak, de az állami egészségügyi ellátás nem terjed ki rá. Ilyenek a poggyászbiztosítás, halál vagy rokkantság esetén az egyösszegű térítés, baleset miatti kórházi ellátás idejére a biztosított napidíj, csonttörés esetén az egyösszegű térítés, poggyász késedelmes megérkezése esetén a kártérítés, de emeltszintű szolgáltatás választása esetén ide tartozik a jogvédelmi biztosítás is,mely az ügyvédi költségeket, illetve adott esetben az óvadékot fedezi,valamint külső személynek okozott kár esetén, ugyanez vonatkozik a felelősségbiztosításra is.

A biztosítók Európa kategóriába eső országnak tekintik Albániát, Andorrát, Ausztriát, Belgiumot, Boszniát és Hercegovinát, Bulgáriát, Ciprust, Csehországot, Dániát, az Egyesült Királyságot, Észtországot, Fehéroroszországot, Finnországot, Franciaországot, Görögországot, Hollandiát, Horvátországot, Írországot, Izlandot, a Kanári szigeteket, Lengyelországot, Lettországot, Liechtensteint, Litvániát, Luxemburgot, Macedóniát, Madeirát, Máltát, Moldovát , Monacót, Montenegrót, Németországot, Norvégiát, Olaszországot, Portugáliát, Romániát, San Marinót, Spanyolországot, Svájcot, Svédországot, Szerbiát, Szlovákiát, Szlovéniát, Törökországot, Ukrajnát és a Vatikánt. Európa kategóriába tartozik továbbá Oroszország egész területe, az EUB ajánlatait kivéve. (Az EUB biztosítások pótdíj nélkül csak Oroszország Uralig tartó részére érvényesek.).

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek