Vagyonbiztosítás

vagyonbiztosítás

Kevés olyan biztosítás típus létezik, mely annyira szerteágazó lenne, mint a vagyonbiztosítás. Vagyonbiztosítást a magánszemélyek mellett köthetnek a kisvállalkozók és a nagyvállalkozások is, a társasházak, a Polgári Törvénykönyv szerint a vagyonbiztosítás megkötésének sarkalatos feltétele csupán az, hogy a személy, aki a vagyonbiztosítást köti, érdekelt legyen a vagyontárgy megóvásában. Ebből következik, hogy a vagyonbiztosítást nemcsak a tulajdonos kötheti meg, mindenki, akinek kára származik a vagyontárgy esetleges értékvesztéséből, megsemmisüléséből.


Vagyonbiztosítást majd minden vagyontárgyra köthetünk, így biztosíthatóak például a különböző ingatlanok, minden olyan gép és berendezés, mely egy termelői üzemben előfordulhat, biztosíthatók külön az előállított termékek és azok nyersanyagai. Köthetünk vagyonbiztosítást értékpapírjainkra, vagy készpénzünkre, de ugyancsak a vagyonbiztosítások körébe tartoznak a felelősségbiztosítások és például a casco biztosítás is.

A biztosítók a vagyonbiztosítási szerződésekben rendszerint úgy fixálják a káreseményt, hogy azt egy olyan eseménynek feletetik meg, mely következtében vagyontárgyunk értéke csökken.

Bár biztosítónként eltérő lehet, milyen kockázatokkal szemben nyújtanak fedezetet a vagyonbiztosítási szerződések, általában az alábbi károk ellen a legtöbb vagyonbiztosítási szerződés védelmet jelent, illetve kártérítés igénylésére jogosít fel. Ilyen a tűzkár, a robbanás vagy villámcsapás okozta károk, a viharok, árvízek, belvízek okozta károk, mindenféle környezeti katasztrófa (pl.: földrengés, jégverés), vezetéktörések, lopás, rablás, vandalizmus, üvegkárok. Illetőleg az üzemszünet-biztosítás és a különféle felelősségbiztosítások (általános, munkáltatói, termék-és szolgáltatói, valamint környezetszennyezési) is idetartozhatnak bizonyos vagyonbiztosítás típusoknál.

Ahhoz, hogy a kár bekövetkezése után megfelelően magas kártérítési összegre számíthassunk, érdemes vagyontárgyainkat újértéken biztosítani. Ez annyit tesz, hogy olyan összegen biztosítjuk be értéktárgyunkat, melyből megsemmisülése esetén akár pótolni is tudnánk azt.

Az új értékkel kapcsolatban gyakran problémaként merül fel a vagyonbiztosítást kötők körében az alulbiztosítás és a túlbiztosítás fogalma. Előbbi esetében arról van szó, hogy a biztosítás díjának lefaragása végett az újértéknél kisebb áron biztosítjuk be értékeinket, így, ha bekövetkezik a kár, értékeinket sem tudjuk pótolni. Ezt érdemes elkerülni! Ugyanígy nem érdemes túlbiztosítanunk sem vagyontárgyainkat úgy, hogy új értéküknél magasabb összeget határozunk meg a vagyonbiztosítási szerződésben, hiszen több kártérítést, mint amiből értékeinket pótolhatjuk, úgysem kaphatunk az érvényben lévő törvény értelmében.

Szintén túlbiztosításnak számít a biztosítók fogalomtárában, ha egy vagyontárgya több vagyonbiztosítást kötünk. Ezesetben a kár bekövetkezésekor mindig az időben előbb kötött szerződés lesz a mérvadó.

Akárcsak a lakásbiztosítás, online lakásbiztosítás esetén, ha vagyoncsoportjaink köre változik, azt jó minden esetben a biztosító tudomására hoznunk.

Említettük, hogy a casco biztosítás is a vagyonbiztosítások egyike, de a többi fajta vagyonbiztosításban is népszerű, hogy a szerződésben, csakúgy, mint a cascónál önrészt is kell választanunk. Ennek megválasztására érdemes kellő figyelmet fordítanunk!

Érdemes elolvasni továbbá vagyonbiztosítási szerződésünk apró betűs kitételeit is, a kártérítés kifizetése ugyanis sok esetben csak akkor válik lehetővé, ha rendelkezünk azokkal a védelmi berendezésekkel, melyeket szerződésünk előír. Ennek meglétét a biztosító mindig csak utólag, ha kárrendezésre kerül sor, ellenőrzi. Ilyen előírás lehet például egy megfelelő elektromos riasztórendszer beépítése is.

A kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalkozások számára a biztosítók rendszerint vagyonbiztosítási csomagokat kínálnak, mely szolgáltatásait, fedezeteit a vállalkozás saját arculatára szabhatja. Egy 10-100 milliós vagyonértékkel rendelkező vállalkozás számára például igencsak kifizetődő lehet egy ilyen komplex vagyonbiztosítási csomag megkötése, mely akár munkahelyi baleset-biztosítást is magába foglalhat igény szerint.

Káresemény esetén, azt mindig a biztosító tudomására kell hozni maximum a baj bekövetkezte után 2 nappal, ahhoz, hogy érvényes vagyonbiztosításunk szerint kártérítésben részesülhessünk.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek