Vagyoni kár

vagyoni kár

Vagyoni kárnak a jog azt nevezi, amikor a veszteség vagyonunkban következik be, például beázik a lakásunk, egy baleset során totálkárosra törik az autónkat, stb… Vagyoni kárral a biztosítás típusok számtalan válfajában találkozhatunk, vagyoni kárunk keletkezhet mezőgazdasági biztosítás, vagyonbiztosítás, otthon biztosítás, online lakásbiztosítás, műszaki biztosítás esetében, de szintén vagyoni kárunk keletkezhet a kötelező gépjármű biztosításnál és a casco biztosításnál is.

Maga a kár persze nem mindig merül ki a vagyoni kárban, a vagyoni kár mellett is lehet nem vagyoni kárunk, ha például egy autóbalesetben nemcsak gépkocsink ment tönkre, de magunk is megsérültünk. Ilyenkor nemcsak vagyoni kártérítésre, de nem vagyoni kártérítésre is jogosultak vagyunk, kérhetjük például a biztosítótól, hogy részünkre térítse meg az orvosi kezelésre járás költségeit, melyek nálunk pluszköltségként jelentkeznek.

Nemcsak a kár tevődik össze két fajta kárból, magának a vagyoni kárnak is különféle elemei léteznek, ezek a felmerült kár, az indokolt költség és az elmaradt jövedelem. Míg a felmerült kár maga a vagyonunkban keletkezett értékcsökkenés, az indokolt költség kapcsolódhat akár nem vagyoni kárhoz is, hisz a keletkezett hátrányok csökkentéséhez járul hozzá, az elmaradt jövedelem, pedig ahogy neve is mutatja az a kiesés, melytől a káresemény bekövetkezése miatt esünk el.

A biztosítóknál általában az az alapeljárás, hogy kártérítés címén a felmerült kárt térítik meg részünkre, akár lakásunkat érinti a kár, akár egy gazdasági totálkáros autóról van szó. Ilyenkor nem feltétlenül kell megelégednünk ezzel az összeggel, a vagyoni kár értelmében ugyanis indokolt költségeinket és adott esetekben akár elmaradt jövedelmünket is számon kérhetjük rajta.

vagyoni kár A vagyoni kár indokolt költsége lehet például az ügyvéd díja, vagy, ha gépkocsiról van szó, például a roncs elszállítása is. Ne felejtsük el azonban, hogy ezeket a nálunk plusz költségként jelentkező tételeket a biztosító felé minden esetben számlákkal kell bizonyítanunk, még pedig lehetőség szerint azok eredeti példányával. Ha nincs számlánk, de egy kiadás szükségszerűségét jól meg tudjuk indokolni írásban, a biztosító azt is elfogadhatja, lévén a vagyoni kár ezen elemének a neve éppen indokolt költség.

Elmaradt jövedelem címén érvényesíthetjük követeléseinket, ha például igazolni tudjuk, hogy a kár bekövetkezése miatt otthon kellett maradnunk és elestünk jövedelmünktől. Ilyen eset lehet például, ha autóval dolgozunk és gépkocsink totálkáros lesz, vagy, ha otthonunkban olyan kár következett be, amely nem teszi lehetővé, hogy a kár megszüntetéséig elhagyjuk a lakásunkat.

Érdemes tehát tisztában lennünk a vagyoni kár egyes elemeivel, hogy tudjuk, mikor, milyen címen érvényesíthetjük a biztosító által megítélt kártérítési összegen felüli jogos igényeinket, követeléseinket.

Ha vagyoni kár ér bennünket fontos, hogy azt mielőbb jelentsük biztosítónknak. Ezt már sok esetben akár elektronikus úton is megtehetjük az online vagyoni kár bejelentő lap segítségével. Ezen miután azonosítottunk magunkat, és biztosítási kötvényszámunkat is megadtuk, általában a káresemény időpontját, a vagyoni kár becsült összegét kell feltüntetnünk, illetve röviden kifejteni magát a káreseményt és lajstromot készíteni a károsodott tárgyakról.

A biztosítói gyakorlatban szintén vagyoni kárnak minősülnek a különféle járadékok is, melyet a kár bekövetkezésének napjáig visszamenőleges hatállyal kell a biztosítónak megfizetnie. Ha valaki balesetbiztosítással vagy életbiztosítással, utasbiztosítással, gyermekbiztosítással rendelkezik és egy baleset során életét veszti, közeli hozzátartozói adott esetben jövedelem-pótló járadékra is jogosultak lehetnek a vagyoni kártérítés során.

Biztosítás kalkulátor

Egyéb biztosítások

Biztosítás tipp

Legfrissebb biztosítás cikkek